Още един ден за плащане на данък сгради и такса смет

Във вторник изтича срокът за последната вноска на данък сгради и такса смет за 2004 г., напомнят от Главната данъчна дирекция (ГДД).

Данъкът и таксата могат да се платят в данъчните служби или по интернет чрез страницата на ГДД (www.taxadmin.minfin.bg). Технологичното време за получаването на превода чрез интернет от данъчната администрация е до три дни, уточняват от ГДД.

След изтичането на срока върху дължимата сума се начисляват лихви.

Гражданите могат да получат повече информация и на денонощния телефон за данъчна информация: 988-40-40 30-65, който се набира автоматично. На него на цената на един градски разговор за живеещите в София желаещите могат да научат какви данъчни задължения им остава да плащат до края на 2004 година.

Още от България

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: