Още един варненски плаж изчезна от картите

Още един варненски плаж изчезна от картите

Плаж във варненския кв. "Аспарухово" е заличен в документи, съставени от общинската администрация. Това се случва по-малко от месец, след като друга част от плажната ивица в същия район на града също изчезна мистериозно от кадастралните карти, след като върху върху нея се предвиди строеж на рибарско пристанище. За това съобщава сдружението "Камара на геодезистите в България" в сигнал до Община Варна, цитиран от “Дневник“.

В средата на август същото сдружение изпрати сигнал за изчезването на другата част от плажа.

За новия случай геодезистите се обръщат към кмета на Варна и председателя на общинския съвет с твърдение, че морски плаж край. кв. "Аспарухово" не е отразен в Подробния устройствен план на "Аспарухов парк". Планът е приет на 7 август от от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Според сдружението "изчезването" на плажа води до невярно определяне на местоположението на границата на Зона "А" от крайбрежието, която е защитена според Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, както и на границите на урегулираните поземлени имоти в плана.

Всички снимки, приложени като доказателства от геодезистите, доказват, че от картите е изчезнал плаж с дюни. Вместо това там е записано, че има “мера и пасище".

В сигнала са изразени и подозрения за злоумишлени действия при изготвянето на план на "Аспарухов парк". Причината за това е, че в него дюните, отразени и в системата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, не съществуват, а в центъра на парка е нанесен новообразуван поземлен имот, предназначен за строеж на сграда "за обществено обслужване".

Сдружението допълва, че при изработването на настоящия устройствен план не е използвана актуалната кадастрална карта, което лесно се констатира при проверка в кадастрално-административната информационна система. В подробния устройствен план на парка са отразени три имота, които не съществуват в Кадастралната карта и кадастралните регистри.

"Това е недопустимо и прави плана грешен“, твърдят от "Камара на геодезистите в България".

Споделяне

Още от България