Още хиляди евро обезщетения по седем дела срещу България в Страсбург

Държавата ще плати няколкостотин хиляди евро обезщетения по дела, които са били спечелени в Европейския съд за правата на човека в Страсбург. Решение за поредното изплащане на обезщетенията бе взето от правителството в сряда, с което изплатените по дела суми ще надхвърлят няколко десетки милиона евро.

В поредната "порция" спечелени дела отново жалбоподателите, български граждани , са осъдили държавата заради погазването на основните им права, гарантирани и от българската конституция. Сред тези права са правото на собственост, на запазване на честта и достойнството, на справедлив съдебен процес.

Четири от делата са заради нарушено право на собственост. Любомир Попов подава през 1992 г. иск за реституция на девет парцела земеделска земя. Съдът е признал правото му на собственост, но той получава компенсация за парцелите си 12 и 13 години по-късно. Присъденото му обезщетение е 3000 евро за имуществени и неимуществени вреди и 2000 евро за разходи и разноски по делото.

Пламен Първанов, Благинка Първанова и Диана Колева са наследници на собствениците на отчужден през 1987 г. имот. След влизане в сила на реституционните закони жалбоподателите правят постъпки отчуждаването на имуществото им да бъде отменено.

През 1994 г. Софийският градски съд, приемайки, че имотът е отчужден за две различни обществени мероприятия, едното от които е реализирано, а другото не е започнато, отменя отчуждаването върху незастроения терен.

През 2000 г. ВАС решава, че с реституираната част от имота отпада задължението държавата да компенсира жалбоподателите за отчуждената друга част. Присъденото от ЕСПЧ обезщетение е 160 000 евро за имуществени и неимуществени вреди и 2482 евро за разходи и разноски.

По делата "Бъчварови срещу България” и "Кайрякови срещу България” жалбоподателите са купили жилища, по отношение на които по-късно възникват реституционни претенции, жилищата са върнати със съдебни решения на първоначалните си собственици, а хората, закупили ги законно, остават без компенсации за лишаването си от собственост.

Присъдените обезщетения са 80 000 евро за щети и 1500 евро за разходи в първия случай и 12 000 евро за щети и 2500 евро за разходи – във втория.

Други две осъдителни решения са за нарушаване на забраната за изтезания. Траян Сашов, Крум Янков и Здравко Симеонов са арестувани през 2001 г. за кражба. Оплакват се от малтретиране при ареста и разпитите им в полицейския участък. ЕСПЧ реши, че при арестуването им е приложена физическа сила, която е непропорционална на оказаната от тях съпротива, а проведеното разследване по оплакването им за малтретиране е било неефективно. Присъдено им е обезщетение общо от 9000 евро и 4500 евро за разходи и разноски по делото.

Жалбоподателят по другото дело – Петьо Петков - е арестуван през 2002 г. по обвинение, че е залял с киселина заместник-директор на ДНСК (Светлана Гебрева - бел. ред). Година по-късно е оправдан поради недоказаност на обвинението. Нарушението на Конвенцията за правата на човека се състои в принуждаването му да носи за продължителен период от време качулка не само при придвижването му към съдебната зала, но и по време на заседанията и на срещите му с адвокатите и близките му в затвора, въпреки липсата на правно основание и в противоречие на съдебно решение.

Присъденото обезщетение е от 6000 евро за неимуществени вреди и 2500 евро за разходи по делото.

Делото "Пенев срещу България” е заради нарушено право на справедлив съдебен процес. Първоначалното обвинение срещу него е било за престъпление по служба, преквалифицирано по-късно в "специална безстопанственост”. Мотивите на ЕСПЧ са, че жалбоподателят не е бил достатъчно информиран за обвинението, повдигнато срещу него, и не му е предоставено необходимото време и възможност да подготви защитата си. Присъденото му обезщетение е 2000 евро за вреди и 2000 евро за разходи по делото.

Споделяне

Още от България

Защо Сотир Цацаров подаде оставка от КПКОНПИ?