Още шест НАТУРА-зони с проектозаповеди за защита

Още шест НАТУРА-зони с проектозаповеди за защита

Проекти на шест заповеди за обявяване на защитени зони от НАТУРА 2000 е подписал министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров, съобщиха от подопечното му ведомство в сряда. С тях тръгва 30-дневното обществено обсъждане на въведените в заповедите ограничения за ползването на земите там, преди окончателното утвърждаване на заповедите за включване в европейската екологична мрежа на зоните “Остров Пожарево”, “Стената”, “Ятата”, “Остров Ибиша”, “Остров Лакът” и “Язовир Конуш”.

“Остров Лакът” е с най-голяма  площ от 12 609 дка, зоната е разположена в землищата на Никопол и близкото с.Драгаш войвода. Зоната “Остров Пожарево” е на територията на Тутракан и селата Пожарево и Дунавец върху 9736 дка. В Тутракан е и друга зона – "Станата", която обхваща 797 дка. Във Варненско, край Белослав е защитената зона “Ятата”, разположена върху 1445 дка.

“Остров Ибиша” е в землищата на монтанската община Вълчедръм и се простира върху 3 993 дка, в асеновградското село Конуш е едноименната защитена зона, която заема 376 дка.

В проектите на заповеди за обявяването на тези зони за част от НАТУРА са разораването и залесяване на ливади, пасища и мери, премахване на характеристики на ландшафта, унищожаване на островни образувания и др.

Пълният текст на всички проекти на заповеди ще бъде публикуван в четвъртък на  Интернет страницата на Министерство на околната среда и водите - http://www.moew.government.bg/. Те ще бъдат на разположение в Регионалните  инспекции по околната среда и водите във Варна, Пловдив, Русе, Монтана и Плевен, на чиито територии са зоните, за обществените обсъждания.

Споделяне

Още от България