Ощетените могат да поискат преосвидетелстване по новата формула за медицинската експертиза

Ощетените могат да поискат преосвидетелстване по новата формула за медицинската експертиза

Правителството одобри на заседанието си в сряда преработената формула, по която ще се изчислява намалената работоспособност.

Промените предвиждат облекчаване на режима по освидетелстване спрямо сега действащата от лятото на миналата година наредба, срещу която се надигна обществено недоволство. Хора с различни заболявания сигнализираха, че са ощетени и по новия ред остават без право на инвалидна пенсия.

Сега при медицинската експертиза се взема предвид само основното заболяване. И само ако то носи поне 80 процента неработоспособност, а сборът на съпътстващите е поне 50 процента, на хората се дават и допълнителни 20 процента – до 100.

Сега Министерството на здравеопазването предлага хората да получават 20 процента за съпътстващите заболявания, ако поне две от заболяванията са над 50 процента.

“Промяната е резултат от направен от министерството на здравеопазването анализ, според който в действащата до момента наредба има определени неща, които работят срещу хората с увреждания, включително - и срещу децата с увреждания, а крайната оценка на увреждането не отговаря на реалното здравословно състояние“, се посочва в мотивите на решението.

От Министерски съвет уточняват, че с цел гарантиране правата на хората с увреждания, попадащи в групата на освидетелствани или преосвидетелствани от ТЕЛК в периода от 3.08.2018 г. до влизането в сила на това постановление, се регламентира тяхното право да подадат заявление-декларация за преосвидетелстване, като е определен едномесечен срок от влизането в сила на това постановление.

Новата формула също предизвика разногласия при обсъждането ѝ в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Друг проблем, който се решава с промяната, е липсата на проследимост и прозрачност, а от там и на ефективен контрол по отношение на вписаните в експертното решение заболявания. В момента те се представят описателно, без да се вписва кодът за конкретното заболяване съгласно Международната класификация на болестите (МКБ) - 10 ревизия.

“Вписването на МКБ кода на заболяванията и на съпътстващите увреждания ще гарантира значително по-голяма прецизност в работата на ТЕЛК и НЕЛК“, смятат здравните власти. 

Споделяне

Още по темата

Още от България