Осигурени са половината от парите за плащане на гарантираните депозити в КТБ

Министерството на финансите пласира дълг за 400 млн. евро, предстои втори аукцион за същата сума

Осигурени са половината от парите за плащане на гарантираните депозити в КТБ

Министерството на финансите набра половината от средствата необходими за отпускането на заема на Фонда за гарантиране на влоговете в банките за изплащане на гарантираните депозити от КТБ. В сряда ще бъде пласиран още половината от сумата на вътрешния пазар. Това става ясно от съобщение на ведомството на министър Владислав Горанов.

В понеделник правителството разреши предоставянето на заем до 2 млрд. лв. на Фонда да гарантиране на влоговете в банките. Същият ден Министерството на финансите е пласирало успешно емисия едногодишни сконтови държавни ценни книжа (ДЦК) с номинал 400 млн. евро. Падежът на емисията е 3 декември 2015 г., съобщиха от ведомството.

 За 3 декември е насрочен нов аукцион за продажбата на 9-месечни ДЦК за 400 млн. евро, показва справка в емисионния календар.  

С левовата равностойност на двете емисии от близо 1.565 млрд. лв. ще се осигури вътрешното финансиране за попълване на недостига във Фонда за гарантиране на влоговете в банките. Парите трябва да са налични във фонда до 4 декември, когато ще започне изплащането на гарантираните влогове до 196 хил. лв. от КТБ. Депозитите ще се получават през 9 банки, като първия безналичен превод по сметките на вложителите ще бъде безплатен – без такси и комисионни, обеща финансовия министър Горанов в понеделник.

Новата емисия вътрешен заем е част от одобрения нов дълг до 4.5 млрд. лева при актуализацията на бюджета за тази година. Останалите до 3 млрд. лв. ще бъдат осигурени чрез синдикиран заем от четири банки. Те са необходими за покриване на очаквания по-висок дефицит, както и за обезпечаване на ликвидна подкрепа на банки.

Параметрите на емисията

Постигнатата среднопретеглена годишна доходност на одобрените поръчки на проведения в понеделник аукцион е 0.84%. Спредът спрямо бенчмарковите федерални германски облигации е 0.92%. Обемът на постъпилите поръчки е възлязъл на близо 1.230 млрд. евро, което съответства на коефициент на покритие в размер на 3.07 пъти.

Издадените книжа са краткосрочни и по тях не се изплаща лихвен купон. Доходността за инвеститорите се формира на база отстъпката от номиналната стойност при придобиването им. Средната цена, по която участниците са закупили книжата, е била 99.16 за 100 евро номинал. 

Най-много книжа са били придобити от банките -  69.70%, следвани от пенсионните фондове – 21. 79%. Останалите ДЦК-та са закупени от застрахователните дружества (4.15%), договорни фондове и фондове за управление на активи (3.19%)  и други инвеститори (1.17%).

Общо над 1.6 млрд. лв. дълг ще бъде пласиран през декември

За този месец е предвидено и пласирането на още една емисия ДЦК на вътрешния пазар за 8 декември. Тя е за 55 млн. лв. със срочност 10 години и 6 месеца. Падежът ѝ е на 15 юли 2024 г.

Така общо през декември правителството ще емитира на вътрешния пазар нов дълг за над 1.6 млрд. лв.

За 2015 г. е заложено тегленето на нов дълг от 8.1 млрд. лв., от които 6.8 млрд. лв. ще се използва за погасяването на стари задължения. Така предвижданията на Министерството на финансите са държавният дълг да се увеличи до 29.7% от брутния вътрешен продукт през следващата година.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Защо Слави Трифонов скри имуществото си?