Основни елементи от договора за присъединяване

СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ: Влиза в сила от момента на присъединяването.

СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА ХОРА: До две години след присъединяването са в сила националните разпоредби на отделните страни членки на ЕС. В случаите, когато те са много либерални, могат да означават и свободен достъп до трудовия им пазар. След това Европейската комисия ежегодно прави препоръки за движението на хора, които страните членки не са задължени да прилагат.

Преходният период трябва да бъде преустановен след 5 години, но може да бъде удължен и на 7 години в случай, че някоя страна членка вижда голяма опасност за трудовия си пазар.

СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА УСЛУГИ: Влиза в сила от датата на присъединяването.

ДВИЖЕНИЕ НА КАПИТАЛИ: Законодателството на ЕС по принцип влиза в сила от датата на присъединяването. Но България и Румъния могат да оставят в сила за период от 5 години националните си закони за придобиване на недвижими имоти от чужденци. За придобиването на земеделски земи и гори преходният период е 7 години.

ФИРМЕНО ПРАВО: Влиза в сила от датата на членството. Изключение прави патентното право при лекарствата. България въвежда законодателството за конкуренцията от датата на присъединяването си, а Румъния има преходни периоди при корпоративното данъчно облагане до 2010 г. и при определени държавни помощи - до 2011 година. Намаляването на държавните субсидии трябва да бъде стриктно контролирано.

СЕЛСКО СТОПАНСТВО: Селскостопанските помощи на ЕС ще бъдат въведени постепенно, като през 2016 г. трябва да достигнат нивото на предишните 15 членки на ЕС. България и Румъния трябва допълнително да подпомагат с преки помощи националните си селскостопански сектори.

ДАНЪЦИ: Предвидени са изключения от данъчното облагане на ЕС до 2009-2010 г. за бензина, цигарите и алкохола. Преките данъци трябва да бъдат хармонизирани до 2015 година.

ГРАНИЦИ: Границите продължават да се спазват, а присъединяването към Шенгенското пространство може да стане по-късно след определена проверка и с единодушно решение на Европейския съвет.

ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ: Двете страни приемат да се подчиняват на правилата на ЕС. Ако това не им се удаде, присъединяването им може да бъде отложено с една година.

Споделяне

Още от България

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?