Основни параметри на сделката

Дъщерната компания на американския фонд "Адвент" плаща 210 млн.евро за 65% от капитала на телекома - с 10 млн. повече от оферираната цена. В договора е записано, че в следващите 5 години "Вива венчърс" ще инвестира в БТК общо 400 млн евро /50 млн. от които веднага след сключване на сделката под формата на увеличение на капитала/, както и още 300 милиона евро по преценка на инвеститора.

Бъдещият собственик на БТК ще изплати всички разходи за отделяне на съоръженията на Министерството на отбраната от БТК. "Вива венчърс" ще финансира дейността на тези съоръжения през следващите две години, като за целта ще бъдат предоставени 18 млн.лв. Тази сума ще покрие и заплатите на служителите, които ги обслужват.

Предвиден е финансов механизъм за разделяне на печалбата при евентуална препродажба на БТК от "Вива венчърс" на друг купувач, след изтичане на 5-годишния период, в който американската компания се задължава да остане собственик. Според него, ако при продажба на 65-те процента "Вива венчърс" постигне цена над 300 млн.евро, държавата ще получи 7% от средствата над тази граница.

По договор за ескро сметка ще бъдат заделени 20% от покупната цена, които ще се използват за удовлетворяване на евентуални бъдещи претенции на купувача.

От друга страна, гаранционното споразумение по сделката предвижда в полза на Агенцията за следприватизационен контрол да бъдат предоставени 30 млн. евро, от които АСК може да се възползва при нарушения от страна на "Вива венчърс".

При преговорите е договорено да се учреди залог в полза на държавата със средствата, получени от продажбата на акциите на "Вива венчърс" в БТК.

Министерството на транспорта и съобщенията е отговорно за подготвянето на два документа - споразумението между акционерите и устава на БТК.

Държавата ще има златна акция в БТК, която ще ѝ дава възможност да блокира най-важните решения, засягащи телекома.

В 5-годишния период, за който "Вива венчърс" се ангажира да остане собственик на телекома, тя се задължава и да информира Агенцията за следприватизационен контрол за изменения в структурата на собствеността си и да не ги предприема без разрешение на АСК.

Министърът на транспорта и съобщенията трябва да издаде заповед за одобряване на новия устав на дружеството и увеличаване на капитала, издаването на записаните акции и на преференциалната акция на държавата, както и за условното освобождаване на действащият Съвет на директорите и назначаване на Надзорен съвет на дружеството.

Трябва да бъде получено разрешение за концентрация от Комисията за защита на конкуренцията и от Европейския съюз.

До осъществяване на продажбата не трябва да възникват съществени неблагоприятни промени по отношение дейността на БТК, активите на БТК и БТК-Нет.

Споделяне

Още от Бизнес

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?