Основните проблем по външните граници на Шенген са в Гърция

Основното напрежение по външната граница на Шенгенското пространство е съсредоточено в границата между Турция и Гърция, през която преминава пътят на имигрантите от Средиземноморието. Това е едно от заключенията на приключилата шестмесечна проверка за състоянието на външните граници на зоната за свободно пътуване.

В последните три месеца на миналата година през този район са преминали 30 000 незаконни мигранти. ЕК е установила сериозни недостатъци в обезпечаването на морските и сухопътните граници в гръцката зона на отговорност и затова изразява готовност да окаже допълнителна помощ на Атина в преодоляването на проблемите.

Комисията отчита, че за периода на проверката граничният контрол в Шенген е бил възстановяван само на два пъти за по два дни - на границата на Италия и Франция през ноември миналата година по повод срещата на Г-20, както и от Испания по границата ѝ с Франция през настоящия месец заради заседание на Европейската централна банка. Засега ЕК не намира необходимост от предприемането на спешни мерки за подобряване на прилагането на Шенгенското законодателство.

Европейската комисия посочва още, че е необходимо държавите от пространството да се информират взаимно за издаваните разрешения за постоянно пребиваване.

Предвижда се имигрантите, които не отговарят на условията за придобиването на такъв статут, да получават временно или предварително разрешително за престой, което не е съответно на виза за свободно движение в Шенгенската зона.

Разрешителното може да предоставя или не правото за свободно движение в държавите от Шенген.

ЕК отбелязва, че полицията в отделните държави от зоната, свободна от паспортни проверки, може да проверява отделни граждани в граничните райони, за да установи дали имат право на престой в съответните страни. От друга страна, комисията посочва, че подобни проверки не следва да бъдат постоянни, а "на място, съобразно оценката на риска", т.е. инцидентни.

Комисията си запазва правото да изисква от държавите от Шенген статистика за извършените проверки по границите, както и сведения как тези проверки са допринесли за поставените от националните законодателства цели, например борбата с трансграничната престъпност.

Споделяне

Още по темата

Още от Европа