Основният лихвен процент намаля с 1.39 на сто

Основният лихвен процент отбеляза понижение с 1.39 на сто, считано от 30 юни 2004 г. съобщи Министерството на финансите на днешния аукцион за продажба на 3-месечни държавни ценни книжа (ДЦК). Доходността на 3-месечните книжа е база за определяне на основната лихва.

На аукциона е била постигната средна годишна доходност от 2.44 на сто, с което се отбеляза рязко намаление от 139 базисни точки (б.т.) в сравнение с предходното пласиране на ДЦК в края на май. Тогава доходността по тези книжа регистрира точно обратната тенденция и се повиши от 2.59 на сто на 3.83 на сто.

Получените поръчки за участие в аукциона са за 28.6 млн. лв. при предложено за продажба количество от 12 млн. лв. Заявените от първичните дилъри поръчки за придобиване на ДЦК от тази емисия надвишават с 2,4 пъти общото количество предложено от страна на Министерството на финансите, което е и най-високото ниво на коефициента на покритие за ДЦК със срочност 3 месеца от близо година и половина.

Още от Бизнес

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: