Оспорени са вземания за над 3.7 млрд. лв. на синдиците от КТБ

Фалиралият комбинат "Кремиковци" си търси 29 млн. лв., Банката за развитие – 24 млн. лв., "Булгаргаз" - над 12 млн. лв.

Оспорени са вземания за над 3.7 млрд. лв. на синдиците от КТБ

Приети от синдиците на Корпоративна търговска банка (КТБ) вземания на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) за над 3.7 млрд. лв. са оспорени пред съда чрез възражение.

Сред тях са вземанията на военния завод "Дунарит" за близо 85 млн. лв., на "НУРТС България" – за 46.7 млн. лв., на германската банка "Комерцбанк" – за около 13 млн. лв., на Българската банка за развитие – за над 24 млн. лв. и други.

Списъкът на приетите вземания, които са оспорени пред съда чрез възражение, е публикуван от синдиците по партидата на банката в Търговския регистър. Той е от 3 страниции и в него има 70 вземания на физически и юридически лица, някои от които имат повече от едно вземане.

Публикувани са и още два списъка. Единият е на приетите вземания, по които не са направени възражения, а другият - на неприетите вземания, за които е подадено възражение пред съда.

Сред приетите без възраение вземания попада това на фалиралия металургичен комбинат "Кремиковци" за близо 29 млн. лева. Повече от 28 млн. лева е и прието вземане на летище "София". Аеропортът обаче има и неприето вземане, което е оспорено в съда, за близо 2 млн. лева.

Документът на оспорените съдебно неприети вземания е 13 страници и съдържа общо 232 вземания на физически и юридически лица. Сред тях са вземания на БТК (52.4 млн. лв.), "ДСК Управление на активи" АД (19.6 млн. лв.), "Пътстрой" (17.2 млн. лв.), "Национален гаранционен фонд" (13 млн. лв.), Агенция за приватизация на Сърбия (12.7 млн. лв.), "Булгаргаз" (12.4 млн. лв.), "Микрофинансираща институция Джобс" ЕАД (8.5 млн. лв.), Министерство на земеделието и храните (1.4 млн. лв.) и др.

Списъкът с приетите вземания, които не са оспорени, е от четири части, от 173 страници със 7924 записа.

Трите списъка имат значение за реда, по който ще се изплащат вземанията на кредиторите при осребряване на масата на несъстоятелността.

След последните поправки в Закона за банковата несъстоятелност от края на април, синдиците на КТБ вече публикуват редовния си отчет за дейносттаси в края на всеки месец, а не седмично, както беше до сега.

Споделяне

Още от Бизнес