Оспорвани промени в новия НПК внасят депутати от левицата

Депутати от Коалиция за България са внесли в деловодството на Народното събрание закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК). Новият НПК влезе в сила на 29 април, но бе подложен на крити от Европейската комисия (ЕК).

В мотивите си към предлаганите изменения Георги Юруков и Евтим Костадинов посочват, че са отчетени всички забележки на ЕК.

Мотивите буквално повтарят предложенията на вътрешния министър Румен Петков, които той обсъди с няколко парламентарни комисии, но така и не получи тяхното съгласие. Прави впечатление, че законопроектът носи дата 22 юни, въпреки че е внесен в Народното събрание на 22 август.

По време на дискусиите в комисията по вътрешна сигурност и обществен ред предложенията на Румен Петков за изменение в току-що влезлия в сила НПК предизвикаха сериозни критики от страна на опозицията, както и на депутати от управляващото мнозинство, сред които и Татяна Дончева.

Според вносителите, обаче, няма пречки законопроектът да бъде приет.

Промените предвиждат вътрешният министър отново да има правото да възлага на полицейски служители функции по разследване. В мотивите се уточнява, че с влизане в сила на новия НПС всички досъдебни производства в МВР следва да бъдат провеждани от щатни дознатели.

Изключена е възможността действия по разследването да бъдат извършвани от други служители на министерството, докато до 29 април( влизането в сила на новия НПК) такива служители са били 10 000. В момента дознателите, които отговарят на изискванията на закона, са едва 1000.

Това е предпоставка за влошаване на качеството на дейността по разследването, поради което се предлага допълнение на разпоредбата и връщането на старата практика, обясняват вносителите.

В предложените текстове се дава възможност в съдебната фаза на наказателното производство като свидетели да бъдат разпитвани и лицата, които са извършвали действия по разследването и досъдебното производство.

При първото обсъждане тези предложения срещнаха остра възражения от страна на ОДС и ДСБ.

Двамата вносители от БСП обаче твърдят, че промените отразяват критиките към НПК в мониторинговия доклад от 16 май.

Депутатите предлагат още служителите на МВР, предвид че те вече са девоенизирани с новия закон за МВР, да не бъдат подсъдни и да не се разследват от военни следователи и военни дознатели.

В предложените текстове се залага и възможността по време на съдебните дела като свидетели да не бъдат разпитвани служителите под прикритие, а ръководещите ги служители. Възможността факти и обстоятелства да бъдат изнесени пред съда от шефа на служителя под прикритие не само защитава служителя, но и дава възможност той да бъде използван и при други разследвания на тежки умишлени престъпления, се казва в мотивите към законопроекта.

Споделяне

Още от България