ОССЕ ще наблюдава изборите в България

Офисът за демократични институции и човешки права (ОДИЧП) към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) ще наблюдава предстоящите президентски и местни избори в България.

ОДИЧП е отворил вчера в София ограничена мисия за наблюдение на избори (ОМНИ), съобщи Вадим Жданович, ръководител на мисията, цитиран от БТА.

Поканата към ОССЕ е от Министерството на външните работи (МВнР).

Мисията се състои от 21 наблюдатели-представители на 15 страни от ОССЕ. Основният екип, който ще бъде базиран в София, включва 11 експерти. В края на седмицата ще пристигнат и 10 дългосрочни наблюдатели, които ще бъдат разположени в различни райони в страната.

"Много добре разбираме, че предстоящите президентски и местни избори ще бъдат важен тест за ангажимента, който България е поела да провежда демократични избори, както и че това са първите избори, които ще се проведат по новата правна рамка", посочи Жданович.

Членовете на мисията ще посетят редица избирателни секции в страната, за да проследят как процедурно протича изборният ден.

Мисията ще издаде междинен доклад преди провеждането на изборите, в деня след вота ще има пресконференция с официално становище по предварителните заключения и изводи, а до осем седмици след приключване на изборния процес ще публикува окончателен доклад с препоръки.

"Нашата роля е да наблюдаваме и да докладваме, а не да се намесваме. Не се интересуваме от резултатите от изборите, а от това процесът по време на изборите да бъде прозрачен и да отговаря на стандартите на ОССЕ, което означава, че изборите трябва да дават равен достъп на всички, да бъдат справедливи и безпристрастни", каза Вадим Жданович.

Още от България

Защо Иван Гешев бе номиниран за главен прокурор?