Освобождават от винетки градски шосета с одобрение на пътните упрвления

Прехвърлянето на пътни отсечки от републиканската мрежа в общинската ще става само със споразумителни протоколи между областните пътни управления и кметовете на населените места, чиито граници се променят. Това съобщиха в петък от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

През последните седмици много селища попаднаха в ситуация, в която части от шосетата, обслужащи ежедневието на жителите им, влизат в републиканската пътна мрежа. Така някои от населените места изпаднаха в ситуация, при която за сметоизвозване, осигуряване на доставки, дори и погребения, да се изисква заплащането на винетна такса. В резултат на което се предприеха мерки по смяната на границите на селищата.

Пътищата, които ще влязат в новите граници на населените места, обаче минават и на издръжка от общината. Тя ще плаща вече за ремонти на тези участъци, тъй като от тяхното използване няма да влизат пари в бюджета. Хазната поема само републиканската мрежа. Изпълнителна агенция "Пътища" ще осигурява само част от средствата за поддръжка на пътя.

Винетна такса не се дължи за обходните и околовръстните пътища, както и за участъците, обозначени със знаци за начало и край на населеното място, припониха от МРРБ.

След обобщаване на всички промени в границите на населените места, при необходимост, МРРБ ще подготви предложение за промяна в решението на Министерския съвет за пътищата, за които се плаща винетна такса, допълват от МРРБ.

Споделяне

Още от България