От 2006 г. спира плащането в брой на данъци и осигуровки

От 2006 г., когато ще заработи Националната агенция по приходите, всички данъци и осигуровки ще се плащат по банков път, чрез пощенски запис или по Интернет. Изключение се прави само за местните данъци, които ще могат да се плащат и кеш. Дотогава администрирането на местните данъци трябва да бъде поето изцяло от общинските власти.

Това предвижда приетият в четвъртък от правителството проект на Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.

От 1 януари новата агенция ще събира и данъците, и осигуровките. Сегашната данъчна администрация изцяло ще премине към нея, а Националният осигурителен институт ще се занимава само с пенсионната политика, обясни зам.финансовият министър Стамен Тасев.

Оттогава ще се въведе и единна данъчно-осигурителна регистрация на всеки гражданин и фирма и ще отпаднат сегашните две регистрации - в данъчната администрация и отделно в осигурителния институт.

За гражданите и регистрираните към 2006 г. фирми пререгистрацията ще се извърши по служебен път, след сравняването на информационните масиви на Главна данъчна дирекция и на Националния осигурителен институт.

За нововъзникващите фирми регистрацията също ще е служебна - с издаването на БУЛСТАТ Агенцията по вписванията ще подава информацията и на Националната агенция по приходите, с което едно юридическо лице ще се счита за регистрирано, обясни главният данъчен директор Николай Попов.

Попов допълни още, че новата приходна агенция ще установява с един ревизионен акт и данъчните, и осигурителните задължения. Така ще отпаднат сегашните два акта и необходимостта ревизираното лице да ги обжалва поотделно.

Запазва се правото на министъра на финансите да разсрочва задължения за данъци, като към него е добавено и разсрочването на пенсионни или здравни осигуровки.

Новият Данъчно-осигурителен процесуален кодекс въвежда общи правила за извършването и прекратяването на регистрациите по ДДС и по Закона за акцизите, както и за обжалването на актовете, издавани от Националната агенция за приходите.

Предвидени са по-кратки срокове за издаване на удостоверения и документи на данъкоплатци и осигурени. При отказ за издаване на удостоверения се предвижда ускорена процедура по обжалване и по-кратки срокове за произнасяне.

По думите на Попов, кодексът съдържа максимално уеднаквени правила за подаване, приемане и обработване на данъчни и осигурителни декларации.

В някои случаи, при ревизиите тежестта за доказване се прехвърля на задължените лица - при трансферно ценообразуване, установяване на недекларирани доходи и укриване на приходи.

Дава се възможност на ревизираните фирми или граждани да се запознаят с изводите в ревизията и да депозират възражения или да представят нови доказателства преди издаването на акта.

В кодекса е записано още, че ревизията не може да продължи повече от 6 месеца.

За първи път се предвижда възможност за споразумение между администрацията и ревизираното лице в процеса на обжалването на ревизионния акт. Чрез него страните се споразумяват кои факти и обстоятелства ще се считат за безспорни.

В кодекса е записано още правото на гражданите във всеки момент да изискат информация от агенцията дали са осигурени от своя работодател и какви данъци дължат.

Споделяне

Още от Бизнес