От 2007 г. ползваме навсякъде в ЕС платена от Здравната каса медицинска помощ

След присъединяването на България към ЕС през 2007 г. българските граждани ще имат право да ползват медицинска помощ в страните от ЕС, платена от нашата здравна каса. Това поясни в сряда министърът на здравеопазването Славчо Богоев на представянето на приоритетите на здравното министерство до влизането ни в Евросъюза.

От 2007 г. НЗОК ще възстановява разходи за медицинска помощ, оказана на български здравноосигурени граждани на територията на 31 държави от ЕС и европейското икономическо пространство, каза министър Богоев.

При временно пребиваване в друга държава на български гражданин той ще може да ползва покрита от НЗОК здравна помощ, ако е имал неотложна нужда за това, ако са се изострили хронични заболявания или ако е заболял при самото пътуване.

Изброяването на точните случаи на покриване на медицинската помощ цели да се избегне т.нар. здравен туризъм, обясни министърът. Това са случаите, когато лица от една страна отиват в друга да получат медицински услуги, които после се заплащат от здравната каса. По този начин се създава опасност за подкопаване на здравноосигурителните фондове на плащащата страна.

Подготвя се въвеждането от 1 януари 2007 г. на европейската здравна карта, която ще бъде единственият документ, даващ право на спешна и неотложна медицинска помощ на територията на ЕС. С нейното въвеждане ще бъде осигурен процесът на възстановяване на разходите на държавата от съюза, предоставила лечението.

Картата ще замества многобройните формуляри, които досега даваха достъп до такава помощ в ЕС, поясни още министър Богоев. Разходите ще бъдат възстановени от институцията на държавата, в която пациентът е бил здравноосигурен, като се избягват проблемите с неточно попълнени формуляри и се намаляват административните разходи.

След влизането на България в ЕС, категорично ще се наложи да бъдат закрити някои лечебни заведения, които ще са около и под 30% от съществуващите в страната, каза още здравният министър Славчо Богоев.

Най-напред ще бъдат затворени болниците, за които и по сегашната методика за финансиране от здравното министерство е видно, че пациентите не ги предпочитат, обясни министърът, но отказа да посочи конкретни заведения.

Ще бъдат ликвидирани и болници, които не отговарят на европейските критерии за здравно заведение.

Министърът даде за пример Инфекциозната болница в София, чиято сегашна сграда не може да влезе в никакви медицински норми, дори с преустрояване. По думите на Богоев ще трябва да се построи изцяло нова инфекциозна болница.

По отношение на лекарствената регулация, присъединяването към ЕС ще донесе и ускорена процедура по взаимно признаване на лекарствените продукти, което означава, че ако даден продукт е регистриран в една страна от ЕС, той може да се регистрира и в останалите страни от съюза за срок от 90 дни.

Като член на ЕС България ще участва и в единна система за инспекция и взаимен контрол между националните регулаторни агенции на страните от съюза. Това означава, че агенцията на една държава от ЕС има правото да проверява на територията на друга държава спазването на добрата производствена и клинична практика, както и да инспектира нейните производители, вносители и търговци на едро и дребно.

Споделяне

Още от България