От 2007 г. въвеждаме акциз върху въглищата и електроенергията

Нов режим за формиране на цените на цигарите от 2005 година и увеличение на ставките на акцизите за бирата и спиртните напитки предвижда Министерството на финансите, съобщи в неделя експертът Венетка Тодорова по време на семинар в Боровец.

Освен това от 2007 година, когато България ще стане член на Европейския съюз, ще започне да се въвежда акциз върху въглищата и електроенергията.

1.60 лева ще е акцизът за един тон въглища, използвани за стопански цели, а 3.21 лева за други нужди. При електричеството ставките съответно ще са 5 и 10 ст. за 100 киловат часа.

Увеличение на акциза за бирата и спиртните напитки

Заради хармонизацията на структурата на акцизите от 2005 г. акцизът върху спиртните напитки ще се начислява на хектолитър чист алкохол, измерен при температура 20 градуса, а не на алкохолен градус, както досега. Ставката се увеличава от 0,05 лв. за алкохолен градус на 750 лева за хектолитър чист алкохол.

Съизмеримо със сегашния начин на начисляване увеличението е от 0,05 лв. за алкохолен градус на 0,075 лв. за алкохолен градус.

Предвижда се и увеличение на ставката на акциза за бирата от 1,05 лв. за хектолитър/градус Плато на 1,50 лв. за хектолитър/градус Плато.

Промените в закона за акцизите предвиждат още и нов режим на формиране на цените на цигарите, като производителите и вносителите сами ще определят цените и ще подават заявления за регистрирането им във финансовото министерство. Сега цените на тютюневите изделия за вътрешния пазар са определени с постановление на правителството. В тридневен срок от подаването на заявлението МФ трябва да издаде удостоверение за регистриране на цената, след което производителите и вносителите могат да заявят бандероли за регистрираната цена. Друг нов момент, предвиден от 2005 г. е, че бандеролите ще се получават в 30-дневен срок от заявяването им, а не както досега в срок от два месеца.

Според изчисленията на МФ очакваният ефект от промените върху крайните цени на цигарите и спиртните напитки ще бъде съответно с около 0,70 лв. за ракията и водката, без да се отчита в цената начисляването на ДДС. С около 0,03 лв. ще нарасне акцизът за бирата от вида "Загорка", "Ариана" и "Амстел" за половин литър.

3 години преходен период за европейските нива на акциза върху цигарите

За влиянието на акцизните ставки върху цените на цигарите с филтър очакванията на МФ са, че цената на най-продаваната марка цигари "Виктори" ще намалее, както и цените на някои вносни цигари, като "Карелия слим", "Марлборо" и "Давидоф", при условие, че се запазят сегашните ценови равнища. За сметка на това се очаква поскъпване с около 0,13 лв. за марката "Арда", с около 0,08 лв. - на "Фемина" и с около 0,06 лв. на цигарите марка "Средец" и "Мелник".

Изчисленията са направени при равни други условия и не отчитат възможните промени, които могат да настъпят в зависимост на индивидуалната ценова политика на всеки производител или вносител в условията на либерализиран пазар, уточниха експертите.

Те посочиха, че България е договорила с ЕС преходен период от три години за достигане на минималните нива на акциза върху цигарите, валиден в ЕС, до 1 януари 2010 г.

Акцизът за въглища и електроенергия ще е най-висок през 2007

Ангажиментите за повишаването на акцизите и въвеждането на новия, договорен от България, са залегнали в преговорна глава "Данъчна политика", поясниха експертите от финансовото министерство. Поискани са и преходни периоди за достигане на ставките в ЕС.

Акцизът за въглищата и електроенергията ще е най-висок през първата година. От 2008 до 2010 г. ставките ще се повишават с една и съща стойност. За въглищата за стопански нужди тя ще е 53 ст. на тон, а за тези, използвани за други цели - 1.07 лева.

При електроенергията от 2008 г. в продължение на три години акцизните ставки ще се увеличават с около една стотинка за 100 киловат часа за електричество, използвано за стопански цели и по две стотинки за 100 киловат часа за електроенергия за други цели.

От 2007 г. започват да текат и сроковете за повишаване на акцизните ставки и за бензина, дизела и керосина. За бензина повишаването ще е с 5 стотинки до 2008 г. и по 2.5 стотинки на година до 2011 г. при дизела и керосина акцизната ставка ще се увеличи с по 5 стотинки през 2007 и 2008 г., с по 3 стотинки през 2009 и 2010, а до 2013 г. повишаването ще е с 1.5 стотинки.

Венетка Тодорова поясни, че ако едно семейство например използва месечно около 200 квтч. ел. енергия, то ще плаща 0,20 лв. акциз върху нея. Ако електроенергията е за промишлени цели, акцизът ще е двойно по-нисък. Различни ставки на акциза за промишлено и битово потребление ще има и при използването на въглища и кокс.

Освен това, ако въглищата се използват за централно отопление, ставката на акциза ще бъде два пъти по-ниска от тази, която ще се начислява за битовото потребление.

Споделяне

Още от Бизнес