От българска страна няма отговорни за инцидента

Г-н Свинаров, изяснени ли са вече и персонифицирани ли са отговорностите сред висшето ръководство на армията по инцидента с Гърди Гърдев?

На мен ми се ще най-напред по - общо да отговоря на ясното изявление на българския президент и аз искам изцяло да застана зад неговите думи. Това е едно изявление, което определя и политиката на България, която е политика не само на президента, но и политика на изпълнителната власт и на българския парламент във връзка с коалиционното участие. Така, че аз заставам зад думите на президента за необходимостта от ново ниво на коалиционност. Нека най-напред направим ясния анализ, че резолюция 1546 за четвъртата фаза - възстановяване и стабилизиране на Ирак - нашите очаквания са тази фаза да приключи до края на годината и по този начин ще готвим и нашите документи за промяна решението на българския парламент със съответния срок.

А що се отнася до персоналните отговорности, ние до този момент може ясно да направим оценката, че от българска страна няма никакви персонални отговорности във връзка с коалиционното вземане на решения и във връзка с изпълнението им във рамките на коалицията в Ирак. И това не е въпрос на коментар и оправдание, а това е въпрос на ясните факти, които бяха анализирани както по време на нашата национална проверка още в нощта на инцидента, така и от проверката, която се извършва от американската комисия с оглед на юрисдикцията, която е ясна за всички - тя трябва да бъде строго национална, а не американска.

Какво се разбира под ново ниво на коалиционност, нека да поясни, това което и президентът говори, това и към което вие призовавате?

Това е тема, с която и българският президент, и аз като министър на отбраната сме занимавали българското общество, но и нашите партньори в коалицията още преди месеци. Това са двете нива на коалиционност. Най-напред коалиционност във вземане на политическите решения и коалиционност на терена - военно-техническа коалиционност. Така, че не е нова тема и не е тема, която сега възниква във връзка със смъртта на офицерски кандидат Гърдев.

Но това показва, че не е направено необходимото за постигането на това ново ниво?

Нека да направим ясната оценка, че в националните военни действия винаги има ниво на не толкова добра координираност. Подобна координация е необходима на всички мисии, както под егидата на НАТО, ООН, ЕС и такава координация е необходима и в коалиция на желаещите, коалиция сформирана в съответна операция, какъвто е случая с Ирак. Все пак е по-трудно на една нова структура да изгради своята система на коалиционно управление, на коалиционно действие, така че нека да се върнем и към думите на президента, че всъщност подобен инцидент е инцидент, а не правило и нивото на коалицонност все пак е достатъчно добро, за схемата на създаване на такава коалиция ад хок.

Бяхте обещали вие и началникът на Генералния щаб , че ще бъде изяснен авторът на писмото, което се появи на интернет страницата на в. Българска армия. Известен ли ви е вече този автор и каква е съдбата му?

Нека да направим уточнението, че аз не съм поемал ангажимент и по никакъв начин не смятам, че това е нещо, което трябва да се коментира и което е важно. За мен е ясен фактът, че българските институции адекватно в първия възможен момент обявиха не само инцидента, но обявиха и резултатите от комисията по разследването на инцидента. Текстът на писмото мен не ме интересува, не ме интересува авторът му дали е в Ирак или в България. Вярно е, че генерал Колев пое такъв ангажимент, но аз не съм наясно с хода на разследванията, които той предприема.

А трябва ли да бъде санкциониран авторът на писмото според вас?

Според мен - не, не трябва да бъде санкциониран авторът на писмото. Писмото в една значителна степен обективно отразява каква е ситуацията, макар и със субективната гледна точка на автора.

Вярно ли е, че няма годни бронежилетки за Ирак, заради комерсиални интереси?

Не мисля, че това може за бъде обосновано твърдение. Истината е, че военната експертиза на Генералния щаб в една много висока степен изисква сигурност на нашите военнослужещи и процедурата, която изисква рами на защита доста по-висока над средната, не е много лесна. Оказа се, че подобни жилетки, които отговарят на изискванията, които поставя Генералният щаб с оглед сигурността на нашите военнослужещи, няма на производство и ние сме направили процедура, за да ги произведем специално за нуждите на нашия контингент. Разбира се, това е процедура, която не може да приключи в рамките на дни и седмици. Надяваме се, че в рамките на два-три месеца ще имаме вече бронежилетки, които да отговарят на класа защита, посочен от военната експертиза

Казвате, че не мислите това за обосновано твърдение, но то принадлежи на началника на Генералния щаб, който смята, че няма бронежилетки за Ирак заради комерсиални интереси?

Ами бронежилетките, с които са оборудвани в момента нашите военнослужещи, са бронежилетки, приети на въоръжение в българската армия. Няма бронежилетки, които да са приети на въоръжение в българската армия и които да не са произведени, така че аз не виждам комерсиални проблеми в темата.

А има ли готовност темата за Ирак да бъде внесена за по-глобален дебат в Народното събрание? Вие също казвахте, още преди месец, че парламентът ще трябва да се произнесе за евентуалното изпращане на петия контингент, както и по общата рамка на политиката ни към Ирак.

Аз нямам никакви съмнения, че трябва да има ново решение на Народното събрание по този въпрос. Това се основава на три основни аргумента. Първият е резолюция 1546 и операцията, която се провежда в Ирак. Резолюцията е с рамки до края на 2005 г., добре е българският парламент в решението да направи срок на операцията. Известно е, че в досегашното решение ние сме без срок до приключването на фазата. Ако ние вземем решение за участие на България в коалицията с този вид подразделение до 2005 г., мисля, че това е един много добър знак. Аз съм поел ангажимента и до края на този месец материалите от МС бъдат внесени в парламента.

И още една важна тема с оглед задачите, които ние изпълняваме - числеността до 500 души вече е голяма за нас и аз мисля, че можем да направим една промяна в числеността и тя да бъде примерно до 400 души, тема, която също трябва да се дебатира в парламента като променен параметър в първоначалното решение.

Предполагам, че през следващата седмица темата ще бъде внесена в Министерски съвет и решена там, за да намери адекватното решение в парламента до края на месеца.

Споделяне

Още от България

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?