ОТ ЧЕЗ напомнят, че сметките за ток през август ще бъдат с два отчетни периода

Фактурите, които битовите клиенти на ЧЕЗ получават за консумираната енергия през август, съдържат данни за два отчетни периода - от датата на предишно отчитане до 31 юли и след 1 август до края на отчетния период.

Това съобщават от компанията. ЧЕЗ припомнят, че въз основа на решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) от 1 август са променени моделът на ценообразуване, както и тарифната структура.

Трите компонента - добавка за зелена енергия, цена за високоефективно комбинирано производство и невъзстановяеми разходи, са прехвърлени от цената за разпределение на електроенергията в цената за снабдяване. По този начин цената за разпределение бе намалена, но бе увеличена цената за снабдяване. Ефектът от решението на ДКЕВР е понижение на крайните продажни цени за битови клиенти със средно 5 на сто, уточняват от ЧЕЗ.

Компанията публикува на уебсайта си www.cez.bg, в секция "Цени", допълнителна информация относно формирането на цената и съпоставка между стойностите в новите и старите фактури.

От сравнението на двата документа се вижда, че при запазване на консумацията, сметката на даден битов клиент е намаляла с 4.7 на сто, посочват от кампанията. Разяснителна информация за новите фактури може да бъде получена на денонощната информационна линия на ЧЕЗ 0700 10 010 и в центровете за обслужване на клиенти.

Споделяне

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?