От догодина фирмите ще подават финансови отчети само на едно място

От следващата година фирмите няма да подават годишен финансов отчет, а годишен отчет за дейността (ГОД), напомниха от Националния статистически институт (НСИ) в неделя.

Това означава, че с годишните декларации за облагане с доходен данък за 2009 г. (които се подават през 2010 г.), дружествата ще представят една и съща информация пред НАП и пред НСИ. Промяната е предвидена в Закона за корпоративното подоходно облагане и в Закона за данъка върху доходите на физическите лица.

Измененията са направени, за да се преустанови практиката дружествата да предоставят една и съща финансова информация и пред НАП, и пред НСИ. Вместо това, фирмите ще могат да избират на кое от двете места да подадат годишните отчети за дейността си.

Възможностите са две - по електронен път в НСИ, задължително подписани с електронен подпис, или на хартиен носител в офисите на НАП. Обменът на информация ще става между двете институции по служебен път.

В резултат на направената промяна НАП ще използва електронната система и създадената организация в НСИ за събиране и въвеждане на данните от годишния финансов отчет в електронен вид.

Годишните отчети за дейността ще са в различна форма за различните видове дружества. Например един е образецът за едноличните търговци, друг за финансовите предприятия, трети за политическите партии и лицата с нестопанска цел.

Образците на годишните отчети за дейността, включително и бланки с възможност да попълване в електронен вид, ще бъдат публикувани в сайтовете на НАП и на НСИ до края на годината.

Споделяне

Още от Бизнес