От ДСБ прогнозират 15 процента безработица

От ДСБ прогнозират 15 процента безработица

Безработицата за 2010 година може да достигне 15 на сто, сочат прогнозите на Демократи за силна България (ДСБ). В понеделник от партията представиха четвъртата част на Антикризисната си програма, съдържаща пакет с предложения за реформи в сферата на заетостта.

Прогнозираната перспектива за хронична безработица се аргументира в документа най-напред с причинените от тройната коалиция "тежки структурни дефекти на икономиката, основно голям дял на сивия сектор".

Всеобхватната корупция задуши свободната инициатива; създаде враждебни условия за малкия и семеен бизнес, за занаятите и за свободните професии. Нерационални инвестиции се вложиха в безперспективни бизнес инициативи. Програмите за обучение и преквалификация не отговаряха на нуждите на бизнеса и не осигуриха работа на съкратените. Последиците са ниска квалификация и слаба производителност на труда, липса на иновации чрез технологично обновяване и загуба на конкурентоспособност. Първи загубихме пазарите си, а с това работните места, се казва в документа.

В него се отчита обаче че и при управлението на ГЕРБ не са предприети реформи в областта на трудовата и социална политика. Повишаването на праговете за осигуряване на самонаетите лица и противоречивите сигнали в данъчната политика са изтласкали фирми и граждани в сивата икономика.

Отказът да се внесе яснота относно размера и сроковете за плащане на безспорните и изискуеми вземания изправиха пред фалит хиляди предприемачи, които отговориха с уволнения. Пазарът на труда и солидарните социални системи се стопяват. Очертаващата се депресия изправя пред фалит социалните мрежи. Те могат да бъдат защитени единствено чрез стимулиране на заетостта и извеждането на фирмите и заетите от сивия сектор, смятат от ДСБ.

Техните предложения са разделени в три основни групи. Първата включва мерки за създаване на нови работни места чрез насърчаване на малкия и семеен бизнес, занаятчийските предприятия и самонаемането.

Сред тях са намаляване  до разумни и диференцирани граници на минималния осигурителен праг за самоосигуряващи се, който в момента е 420 лв. Според Радан Кънев, член на националното ръководство на ДСБ, НОИ трябва да осъществи строг мониторинг върху отделните категории самоосигуравящи се лица и да установи кои професии сред тях са колабирали вследствие на кризата и по-високия от началото на годината осигурителен праг.

От ДСБ предлагат насърчаване на стартиращи малки предприятия чрез премахване на минималните осигурителни прагове и минимален осигурителен доход през първите шест месеца от дейността им. Други идеи в тази обласдт са въвеждане на семейна здравна и социална осигуровка в семейните предприятия и създаване на нормативна база за развитие на семейното фермерство, което означава, производителите и стопаните директно да излизат на пазара без посредници.

Като мярка  в подкрепа на бизнеса и защита на работещите от ДСБ лансират идеята за въвеждане на единен фиш за заплащане на труда. В него, освен полученото трудово възнаграждение, ще бъдат отбелязвани всички платени осигуровки, както и реалната цена на труда, обясни Кънев.

От ДСБ настояват и за въвеждане на гъвкаво работно време и почасова заплащане, както и за увеличаване на границата за извънреден труд от 150 на 300 часа годишно.

Сред предложенията са и промени в Кодекса на труда с цел опростяване на процедурите по съкращения при трайно намаляване на поръчките, както и право на работниците да искат несъстоятелност на предприятието при неизплатени заплати.

Третият основен приоритет, на който от ДСБ залагат, е създаване на условия за обучение и квалификация на заети и безработни.

Ако пакетът от мерки бъде приложен, безработицата ще бъде ограничена до 11-12 на сто, смята Радан Кънев.
Споделяне

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?