От НАП напомнят: Декларациите за доходите на гражданите се подават до 30 април

Болничните ще се изплащат по-бързо заради новия начин на подаването им

От НАП напомнят: Декларациите за доходите на гражданите се подават до 30 април

Започна тазгодишната кампания за деклариране и изплащане на данъците върху доходите на физическите лица, които са били придобити през 2012 г. От НАП напомнят, че кампанията приключва на 30 април, като до същия срок трябва да бъдат платени и дължимите данъци.

Приходната агенция напомня още, че на сайта ѝ www.nap.bg вече има качени образци на новите данъчни декларации, които могат да бъдат попълнени електронно и след това разпечатани.

В данъчните служби вече има доставени и хартиени формуляри на годишните данъчни декларации. От НАП съветват обаче своите клиенти да използват декларацията в интернет.

Всеки, който иска, може да попълни и подаде своята декларация за облагане на доходите и чрез интернет, подписана с електронен подпис.

Отстъпка от 5% могат да ползват гражданите, които подадат своята декларация и платят дължимия данък до 11 февруари 2013 г. (10 февруари е неделя). Същата отстъпка се ползва и от тези, които подадат декларацията си по електронен път, подписана с електронен подпис. Ползва се само една от двете отстъпки.

През 2013 г. продължава съвместната инициатива на НАП с Националния статистически институт (НСИ) за подаване само на едно място на годишните отчети за дейността, които фирмите подават едновременно с декларациите си за облагане с корпоративни данъци. Възможностите са или по електронен път в НСИ, задължително подписани с електронен подпис, или на хартиен носител в офисите на НАП.

Обменът на информация между двете институции става изцяло по служебен път. Така вместо да чакат пред две институции, за да изпълнят задълженията си и да попълват финансовите си данни в различни формуляри, фирмите могат да го направят или в НАП, или в НСИ.

Новост е и облагането на доходите от лихви по срочните депозити, което се въвежда от тази година. Данъкът е 10%. Доходът се счита за придобит на датата на падежа на депозита или на датата на предсрочното му прекратяване.

След последните промени в закона не са облагаеми вече предоставените държавни парични награди за особени заслуги към българската държава.

Периодът за разчитане на данъка върху приходите на бюджетните предприятия и данъка върху дейността от опериране на кораби пък става годишен, като данъкът ще се внася еднократно – до 31 март на следващата година. До 2012 г. се правеха ежемесечни вноски.

Има и промени в режима на авансовите вноски към НАП. 300 000 лева вече е размерът на нетните приходи от предходната година, до който лицата са освободени от задължението да правят авансови вноски към НАП. Досега той беше 200 000 лева. Освободени от авансови вноски са и всички новоучредени данъчно задължени лица.

Основа за определяне на авансовите вноски става "прогнозната печалба". Месечни авансови вноски ще трябва да правят лицата само с нетни обороти над 3 000 000 лв., а тримесечни авансови вноски – тези с обороти от 300 000,01 лв. до 3 000 000 лв.

От тази година е в сила новото правило за представяне на болничните листове пред Националния осигурителен институт, което трябва да ускори изплащането им. Внасянето на болничния лист вече няма да става след начисляване на заплатата за съответния месец, а в срок до 15-о число на месеца, следващ този на издаването на болничния лист.

Същата схема важи и за самоосигуряващите се лица за болнични листове, които са издадени през предходния месец, както и ако се иска изплащане на обезщетение за отглеждане на малко дете.

Споделяне

Още от Бизнес

Одобрявате ли изгонването на 70 руски дипломати?