От нефта към газа: Валентин Златев превзема фирма, за да обслужва "Турски поток"

"Енергико Трейдинг" иска от КЕВР 35-годишна лицензия за търговия с газ

От нефта към газа: Валентин Златев превзема фирма, за да обслужва "Турски поток"

Бившият дългогодишен директор на "Лукойл България" Валентин Златев, който след свалянето му от поста през април 2019 г. и окончателното му излизане от всички органи на дружеството на руския енергиен мастодонт, минава от нефта към природния газ.

Това става чрез опит за превземането на газовото дружество "Енергико Трейдинг България" от създателя му Иван Дреновички, чийто мажоритарен собственик в момента е швейцарската компания "Литаско СА", която управлява глобалните нужди на руската "Лукойл" за доставка на суров петрол, природен газ и петролни продукти, маркетинг и търговия. Крайната цел очевидно е директна доставка на природен газ за бургаската рафинерия "Нефтохим" от "Турски поток", което ще елиминира държавния газов доставчик "Булгаргаз" като досегашен снабдител на завода и ще наруши сериозно приходите му.

Това ще стане, ако Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) реши да даде поисканата от "Енергико Трейдинг България" 35-годишна лицензия за търговия с природен газ. Заявлението е внесено през април 2021 г. и беше разгледано на открито заседание на регулатора в сряда. От доклада на работната група на КЕВР става ясно, че тя не вижда проблеми дружеството да получи такъв лиценз, какъвто е допустим от закона, но обикновено на търговците на газ се дават 10-годишни лицензии. За сравнение в сряда регулаторът разгледа искане на друг търговец на газ за лицензиране - "Бългериън газ Къмпани", което е за десет години и е придружено с петгодишен бизнес и инвестиционен план.

"Енергико Трейдинг България" е обосновало исканата 35-годишна лицензия "със сключен дългосрочен договор за доставка на природен газ на изходен пункт на газопреносната мрежа със стратегически клиент с национално значение". В доклада на КЕВР се отбелязва, че "за обезпечаване на оперативната си дейност ("Енергико Трейдинг България) има сключен дългосрочен договор с доставчик на природен газ на входен пункт Странджа 2 (българо-турската граница); сключен договор за използване на Виртуална търговска точка; сключен договор с голямо предприятие и осигурена доставка от точката на закупуване до точката на продажба".

Колко е дълъг срокът на тези договори, в доклада на КЕВР не се посочва, не става ясно и дали самите договори са предоставени на регулатора или само са декларирани.

Зад обявените входна и изходна точки обаче се крие договор с "Газпром" за доставка през "Турски поток" – Странджа 2 е входът на газопровода в България, а косвени данни сочат, че суровината най-вероятно ще е за бургаската рафинерия, с която Златев вече се опитва да върти частен бизнес с помощта на "Литаско". Не е ясно обаче на какъв принцип ще стават доставките за бургаското предприятие, в което държавата има златна акция, и дали има конкуренция при осъществяването им.

Това става чрез действия по окупацията на "Енергико Трейдинг България", създадена през април 2020 г. от Иван Дреновички, който беше директор на държавния газов оператор "Булгартрансгаз" от септември 2009 г. до юни 2011 г.. След това той се присъедини към частната газова фирма на брат си Тошко Дреновички "Енергико" ЕООД, в която по-късно става единствен собственик на капитала. "Енергико" ЕООД е първият вносител на втечнен газ у нас през 2019 г. и е утвърден играч на гръцкия и българския газов пазар. Дреновички основава "Енергико Трейдинг България" като отделно дружество и привлича като мажоритарен акционер "Литаско", на която прехвърля на 1 октомври 2020 г. 75 на сто от фирмата. Идеята е да се използва името на "Енергико" ЕООД, която вече има опит в доставката на природен газ за "Нефтохим" през септември 2018 г., за разширяване на договорните отношения с рафинерията, но чрез ново дружество и с помощта на "Литаско".

През ноември 2020 г. обаче в играта се намесва Валентин Златев, става ясно от протокол на общо събрание на акционерите на "Енергико Трейдинг България" от 31 май 2021 г. В публикувания в Търговския регистър документ Дреновички е цитиран да казва, че тогава "по настояване" на Валентин Златев е прехвърлил на дружеството "Агроинженеринг-90" 8.33 на сто от своите 25 процента и запазва 16.67 на сто. "Агроинженеринг-90" е притежание на фирмата "Агрохолд", която пък на свой ред е на кипърската "Агриуей Холдингс Лимитед", чийто действителен собственик е Валентин Златев, става ясно от декларираните в Търговския регистър обстоятелства.

През ноември 2020 г. Дреновички подава оставка като управител на "Енергико Трейдинг България" заради "неоснователно изземване на функциите ми в ущърб на дружеството" и промяна в принципа на устава на фирмата решенията да се вземат с три четвърти мнозинство. Така Златев става управител, а през януари 2021 г. общо събрание на акционерите решава, че трябва да се направи допълнителна парична вноска от 700 хил. лв., разпределена според притежаваните дялове и дължима до 10 дни. На Дреновички се падат 116 680 лв., но той оспорва пред Софийския градски съд това решение. Аргументът му е, че няма необходимост от допълнителни парични вноски.

Макар че образуваното дело по този иск би трябвало да спре изпълнението на решението за допълнителната парична вноска, се взема решение Дреновички да бъде отстранен като съдружник, защото не е внесъл парите, и делът му да се предостави на "Агроинженеринг-90". Друг аргумент е, че Дреновички ги конкурирал чрез "Енергико" на газовия пазар и реализирал съществени приходи за сметка на "Енергико Трейдинг България". Стига се дотам, че от Дреновички се иска да спре да използва името "Енергико", което всъщност е негова регистрирана търговска марка. Свързано с "Агроинженеринг-90" лице дори се опитва да защити на свое име марката "Енергико Трейдинг България". По този въпрос се води отделен спор пред Патентното ведомство с иск за заличаване на регистрацията на "Енергико Трейдинг България" и да се смени името на фирмата

На този фон "Енергико Трейдинг България" се опитва да получи 35-годишна лицензия за търговия с газ у нас, отваряща вратите към солиден бизнес и сериозни приходи. Макар че иска 35-годишна лицензия, дружеството е представило едва тригодишен бизнес план само за 2021-2023 г. и твърди, че планира да реализира обеми природен газ и в страните от Балканския полуостров.

Енергийният регулатор ще решава финално за  лицензията на база декларирани от дружеството два договора и споразумение за членство на платформата за търговия с природен газ, управлявана от дъщерното на "Булгартрансгаз" дружество "Газов Хъб Балкан". "Енергико Трейдинг България" е заявило, че ще ползва опита на мажоритарния си акционер "Литаско", посочен като един от най-големите търговци на суров нефт и рафинирани петролни продукти в света, чиято основна цел е "да увеличи износа на суров нефт, природен газ и рафинирани петролни продукти на "Лукойл" чрез търговия, доставка, съхранение и хеджиране на всички основни пазари".

За изпълнението на инвестиционната си програма "Енергико Трейдинг България" ООД предвижда да реинвестира собствени средства. Предоставило е и потвърждение от "Литаско СА" за подписан договор за револвираща кредитна линия без ангажимент.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Какво цели разследването на ДАНС и МВР за скъпия ток?