От Пловдив до Свиленград застрашени от висока вълна по Марица

В събота и неделя селищата от Пловдив до Свиленград по поречието на река Марица за застрашени от висока вълна заради продължителните валежи в региона, които ще падат и в следващите дни. Това предупреди Министерството на околната среда и водите областните управители в заплашения от наводнение регион и Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението”.

По данни на НИМХ до края на седмицата се очаква нивото на река Марица да се повиши при гр. Харманли около и под максималните нива от 560 см, достигнати през февруари т.г. Прогнозното повишение при град Първомай и Свиленград е под критичното. За Свиленград вълната се прогнозира да достигне максимум към 12:00 ч. на 20 май. Засега няма прогнози за очаквани разливи.

За река Тунджа засега не се прогнозират критични нива, но се очаква покачване при град Ямбол и по-малко при другите населени места.

Прогнозираният общ денонощен приток към язовирите от каскада Арда за 18 май е 50 милиона кубични метра.

Чрез Министерство на външните работи екоминистерството е предупредило за очакваната висока вълна в долното течение на река Марица и Турция и Гърция.

Споделяне

Още от България