От повишението на минималната пенсия ще се възползват 736 000 души

С увеличението на минималната пенсия от 136.08 на 145 лева от 1 юни ще бъдат повишени пенсиите на 736 000 души, за да достигнат минимума след актуализацията, съобщиха в понеделник от НОИ. Ръстът бе договорен при изготвянето на пакета с пенсионни промени през миналата година.

Ще се възползват и хората с пенсии, които се определят в зависимост от актуалния за страната минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст. Тук влизат получаващите лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, получаващите лична пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест, както и тези, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване.

На всички тях от началото на следващия месец ще бъде направено преизчисление на полагащите им се след промяната суми.

Разпорежданията с новия размер на пенсията хората ще могат да получат безплатно от съответното териториално поделение на НОИ по адрес на получаване на пенсията, а за пенсиите по международен договор на лица с постоянен адрес в чужбина - от Дирекция "Европейски регламенти и международни договори" в Централно управление на НОИ.

Споделяне

Още от България