От транспортни и добивни концесии са влезли 106 млн. лв. в бюджета през 2015 г.

От транспортни и добивни концесии са влезли 106 млн. лв. в бюджета през 2015 г.

През 2015 г. в държавния и общинските бюджети са влезли около 106 млн. лв. от концесионни такси за пристанища, летища и жп гара, както и от добив на подземни богатства, става ясно от приетите на правителственото заседание доклади на министерствата на транспорта и на енергетиката. Одобрен е бил и отчетът на транспортното ведомство за 2014 г.

От дружествата, получили права да добиват подземни богатства от държавни терени, са платени близо 74 млн. лв., от които на общините, на чиито територии са съответните находища, са преведени 28.4 млн. лв. Това е с 13 процента повече спрямо приходите от 2014 г.

С най-голям относителен дял от приходите (18.64%) е компанията "Дънди Прешъс Металс Челопеч“, която добива мед, сребро и злато в Челопеч,. Следват "Елаците мед“ (16.27%), "Асарел медет“ (7.71%), "Проучване и добив на нефт и газ“ (3,15%), "Петрокелтик“, която добива газ от находището "Галата" (2.4%) и др.

Към 31 декември 2015 г. в България действат общо 496 концесии за добив на подземни богатства, от които 19 са за метални полезни изкопаеми, 72 – за индустриални минерали, 17 – за нефт и природен газ, 18 – за твърди горива, и 370 – за строителни и скалнооблицовъчни материали.

От концесиите на пристанища, летищата във Варна и Бургас и жп гарата в Пловдив през 2015 г. са постъпили 34 734 706 лв. Приходите са от операторите на пристанищните терминали Леспорт, Балчик, Свищов, Оряхово, Сомовит, Росенец, Бургас изток-2, Видин юг, Лом, Бургас-запад, Никопол, Несебър, Видин-север и Фериботен комплекс Видин.

Вложените през отчитания период инвестиции в концесионираните транспортни обекти са 58 231 235 лв. Съществената част от тях се пада на концесионера на морските летища “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“, който е вложил 10 178 527 лв. Операторът на пловдивската жп гара е инвестирал над 1.7 млн. лв.

Заради нарушения е бил прекратен през 2015 г. концесионният договор за пристанище "Русе-запад", припомниха от Министерския съвет

През 2014 г. от транспортни концесии са постъпили 32 837 730 лв. от операторите на пристанищните терминали Леспорт, Балчик, Свищов, Оряхово, Сомовит, Росенец, Бургас изток-2, Видин юг, Лом, Бургас-запад, Никопол, Русе-запад, Несебър, Видин-север и Фериботен комплекс Видин, както и за гражданските летища Бургас и Варна.

Направените през същата година инвестиции от концесионерите на пристанищни терминали са общо близо 64 млн. лв., а от "Фрапот" – 9.8 млн. лв.

Споделяне

Още от Бизнес