Отбиване на номер и разхищение в поръчка за медицинско обучение

Отбиване на номер и разхищение в поръчка за медицинско обучение

Експерти и граждански организации сигнализираха, че Министерството на здравеопазването се готви да похарчи 100 000 лева за неефективно и прекалено кратко обучение на медицински специалисти по фетална морфология (високо специализирано изследване за аномалии на плода в утробата).

Парите са по проект на Норвежкия финансов механизъм, предвиждащ да бъдат обучени 124 лекари. От документацията на поръчката, публикувана на сайта на Министерството на здравеопазването, става ясно, че програмата включва теоретична подготовка - два часа дневно в продължение на пет дни или общо 10 часа и практическо обучение - три часа дневно в продължение на пет дни или общо 15 часа.

“Това обучение е крайно недостатъчно и не покрива дори минималните критерии за качество, за да могат всичките 124 лекари да извършват адекватна диагностика и крие риск от намаляване на качеството на медицинската грижа за бъдещите майки от лица, които нямат необходимата квалификация“, посочват организациите, които са изпратили сигнал до Министерството на здравеопазването и донора на програмата.

Тревога будят и изискванията към участниците, които кандидатстват за изпълнение на обществената поръчка. Например, изискването за включване в екипа само на хабилитирани лица ограничава броя на възможните обучители до най-много трима-петима в цялата страна и изключва нехабилитирани специалисти на най-добрите обучителни центрове в чужбина. Няма и мотив за включване на подобно изискване, защото липсва условие тези лица да са се хабилитирали с научен труд в областта на феталната морфология.

Сред изискванията са включени такива за общ стаж по специалността и стаж в звена по патологична бременност, но липсват изисквания за стаж в областта на пренаталната диагностика.

“Феталната морфология е дейност, която изисква значително по-задълбочено изучаване, както показват програмите на водещи медицински центрове“, посочват авторите на сигнала.

Те дават за пример, че в България работят абсолвенти на The Fetal Medicine Foundation (FMF), център за обучение по фетална медицина, ръководен от един от водещите специалисти, основоположник на съвременната фетална медицина в световен мащаб и пионер на почти всички съвременни техники за диагностика и вътреутребно оперативно лечение – проф. Кипрос Николаидес. FMF е звено за следдипломна квалификация на лекари по майчино-фетална медицина, принадлежащо към King’s College Hospital London (световноизвестна универсистетска болница) и Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (Кралският колеж по акушерство и гинекология).

Въпреки че не е единственото обучително звено по фетална медицина, за Европа FMF е референтен център по фетална медицина, към чиито клинични и научни препоръки и стандарти се придържат съответните научни дружества в останалите европейски държави, посочват експертите.

Обучението по фетална морфология като част от общото 2- до 3-годишно обучение по фетална медицина протича в два модула - основен 6-месечен модул, по време на който обучаващите се преглеждат не по-малко от 10 пациентки дневно, като една сесия продължава средно 40 минути, при необходимост повече. Тоест лекарите преминават обучение от средно 8 часа дневно в продължение на 6 месеца или общо 960 часа, в края на което полагат изпит пред 3-членна комисия и ръководителя на центъра. Вторият модул е посветен на изследването на феталното сърце и се провежда в продължение на 3 допълнителни месеца.

Абсолвентите на FMF притежават официални дипломи по фетална медицина, както и регистрация към General Medical Council (GMC) в Англия, която им дава право да упражняват фетална медицина. Те имат правото да провеждат обучения по фетална медицина и обучените от тях лекари могат да получат дипломи към FMF.

Имената на българските лекари с диплома по фетална медицина могат да бъдат проверени на уеб-страницата на организацията, като никой от тях не е хабилитирано лице. В България работят и други специалисти по майчино-фетална медицина, обучени в други европейски центрове, но общият им брой е крайно недостатъчен за обхващането и адекватната диагностика на 70 000 бременности годишно.

“Радостни сме от факта, че Министерството на здравеопазването разпознава нуждата от обучение по фетална медицина и в частност фетална морфология. Ниското качество на феталната медицина извън столицата води до компрометирана пренатална грижа, късно разпознаване на вродените аномалии и усложнения на бременността, осуетява възможността за тяхното своевременно лечение, поставя майките и бебетата в рискови ситуации, увеличава мъртвите раждания и неонаталната смъртност и създава ред проблеми от медицински и икономически характер както за пациентите, така и за здравната ни система“, посочват организациите.

Те са силно притеснени, че подобно обучение не само няма да повиши качеството на пренаталната диагностика, а ще доведе до неговото дискредитиране.

Според тях предвидените над 100 000 лева бюджет за извършване на тези дейности не само ще бъдат безсмислено похарчени, но и ще допринесат до компрометирането на тази толкова важна дейност.

“Считаме, че значително по-смислено би било тези средства да бъдат използвани за осигуряването на качествено обучение на специалисти в утвърдени европейски центрове или при вече действащите у нас сертифицирани специалисти, които така или иначе предоставят знанията си на своите колеги“, посочват те.

“Дълбоко обезпокоени сме, че обществената поръчката в този си вид не само няма да постигне подобряване на пренаталната грижа, но крие потенциала да нанесе вреди вследствие на недостатъчно обучение и предоставяне на услуги от лекари, които нямат нужните познания. С настоящото писмо уведомяваме и финансиращия орган за това свое становище, тъй като вярваме, че публични средства, в това число и донорски такива, следва да се разходват за дейности с доказуем ефект за подобряване на качеството на живот на хората“, завършва писмото.

Сигналът е подписан от акушерки, педиатър, Асоциация по майчино-фетална медицина и др.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?