Отхвърлени са жалби на "Инерком" и ЧЕЗ за спряната от КЗК сделка

Отхвърлени са жалби на "Инерком" и ЧЕЗ за спряната от КЗК сделка

Административният съд София-област е отхвърлил жалбите на чешката енергийна група ЧЕЗ и българската фирма "Инерком" срещу последното решение на Комисията за защита на конкуренцията от декември 2018 г., с което се спира производството по оценка на сделката за електроразпределителната мрежа в Западна България и доставчика на ток до произнасяне на Върховния административен съд (ВАС) по иска срещу първото решение на КЗК за забрана на сделката.

Това съобщиха от административния съд в четвъртък. Според неговото решение от 19 февруари, което може да се обжалва пред ВАС с частна жалба в седемдневен срок, антимонополната комисия е действала правилно като е спряла производството по сделката в последните дни на 2018 г..

Това производство бе образувано след като съдът я задължи да се произнесе по случая заради поискана от "Инерком" нова оценка на сделката след оттегляне на собственичката на дружеството Гинка Върбакова от слънчевите централи, в които КЗК видя проблем при първото производство. През юли 2018 г. на "Инерком" бе забранено придобиването на активите на ЧЕЗ у нас заради нарастване на мощта на групата на Върбакова и възможна злоупотреба. В резултат това решение на КЗК бе обжалвано пред ВАС, но съдът насрочи заседанието по казуса за май 2019 г. Междувременно Върбакова обяви, че напуска слънчевия си бизнес и "Инерком" поиска нова оценка на сделката. Първоначално КЗК отказа, но съдът я задължи да се произнесе. Така се стигна до стопирането на това производство до решението на ВАС по първата жалба срещу забраната на сделката с мотива, че по нея няма промяна на обстоятелствата.

Точно по този казус е сегашното произнасяне на административния съд, който реално подкрепя тезата на КЗК. Според магистратите правилно не е открита промяна на обстоятелствата около сключения на 23 февруари 2018 г. договор между "Инерком" и ЧЕЗ за покупко-продажба на българските активи. "Посочената промяна в групата на придобиващото контрол предприятие не води до промяна на сделката и не я трансформира в нова сделка, поради което от значение за правилното произнасяне по новото уведомление е решението на ВАС", посочва се в решението на административния съд.

Според него изходът от съдебното производство по първата жалба на "Инерком" ще даде информация за пазара, която следва да бъде съобразена при преценката относно новото произнасянето на КЗК по уведомлението за нова оценка на сделката от септември 2018 г.

"Всъщност без яснота относно структурата на пазара, КЗК не може да се произнесе обосновано, а тази структура зависи и от съдебното решение относно законосъобразността на решение № 805/19.07.2018 г. на КЗК (за забрана на сделката – б.ред)", пише в решението от преди два дни.

От него излиза, че целият проблем със сделката идва от мощта на енергийните активи на ЧЕЗ у нас, а не от "Инерком".

"Няма настъпило изменение в придобиваната група предприятия на ЧЕЗ, чиито финансов ресурс, опит и значение за електроенергийния сектор са в основаната на извода на КЗК, че нотифицираната сделка ще доведе до установяване или засилване на господстващото положение на обединената група. Преценката на правилността на този извод на КЗК, изложен в с решение № 805/19.07.2018 г., е част от преценката, която дължи съда в съдебния спор по адм. дело № 1039/2018 по описа на ВАС и е от съществено значение за новото произнасяне по уведомлението вх. № ВХР-2120 от 21.09.2018 г., направено от „Инерком България“ ЕАД. Преценката на правилността на този извод на КЗК е пряко свързана с преценката на икономическата сила на предприятията след концентрацията и по новата нотификация и възможността да се стигне до конкурентното предимство на новата обединена група, а това обуславя извода относно ефективната конкуренция или заплахите за нея на пазарите, на които ще оперира новата група", посочва се в решението на съда.

Досега от "Инерком" систематично оспорват решенията по сделката, която за момента е в ступор, а ЧЕЗ по последни данни нямат напредък и по започналите междувременно за всеки случай преговори с втория кандидат за българските активи – индийската "Индия Пауър".

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес