Отхвърлени са жалбите срещу фирмите, избрани да чистят две софийски зони

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отхвърли жалбите на обединенията "Евро Импекс" и "Еко Нелсън" срещу резултатите от процедурата за избор на фирми за почистване на столицата.

"Евро Импекс" обжалва избирането на обединение "Щрабаг Умвелт Сървиз" за почистването на Зона 6 - Красно село и Красна поляна. Комисията счита за неоснователни твърденията на дружеството, класирано на второ място, за нарушения на процедурата и на материалния закон.

"Еко-Нелсън" обжалва отстраняването му от конкурса в частта за почистване на Зона 3 (Изгрев, Слатина, Подуене) и Зона-6. Според антимонополния орган обединението не е представило необходимата документация съгласно изискванията на възложителя и отстраняването му е законосъобразно.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Договорите с новите чистачи на София ще бъдат за 4 години. Те трябва да инвестират в черни или сиви метални кофи, да купят камиони стандарт поне ЕURO 4, както и да имат складова и ремонтна база.

Лятното и зимното почистване струват на Столичната община около 70 милиона лева.

Споделяне

Още от Бизнес