Отхвърлено е задължителното месечно отчитане на топломерите

Народните представители отхвърлиха в петък три предложения за промени в Закона за енергетиката, внесени от независими депутати.

Не бе прието предложението на Димитър Абаджиев, Елеонора Николова и Мария Капон, предвиждащо топломерите върху радиаторите задължително да се отчитат  всеки месец, а не както сега е заложено в закона – два пъти в годината,преди и след отоплителния сезон. Фирмите за дялово разпределение предлагат и ежемесечно отчитане на уредите, но това вдига таксата, която потребителите на услугите на топлофикационните дружества плащат за записване на показанията за консумирана топлоенергия, и е по желание на клиента.

Не мина и поправката на Минчо Христов и Стела Банкова, които искаха да отпадне от закона възможността енергийните предприятия да събират своите вземания от клиентите си принудително, без дълговете им да бъдат доказани в съда. Този текст от закона удържа и атаката на националния омбудсман Гиньо Ганев, който сезира Конституционния съд за дискриминиращата разпоредба, даваща прекалено правомощия на естествените енергийни монополисти.  

Отхвърлено бе и още едно предложение на тандема Христов/Банкова –за повишаване на санкциите за енергийните предприятия в случай, че не изпълняват задълженията си по издадените им от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) лицензии.

Двамата независими депутати предлагаха  да се налага имуществена санкция от 2 до 10 млн. лв. Друга корекция предвиждаше глобата за компания от отрасъла, която не предоставя поискана информация по предвидените в закона случаи, да е от 1 до 5 млн. лв.

Глобите за енергийните фирми бяха променени това лято, след като преди това ДКЕВР глоби и тримата мажоритарни собственици на електроразпределителните дружества за неизпълнения на ангажиментите по лицензиите им, а тогавашният министър на икономиката и енергетиката Румен Овчаров внесе предложения за увеличаването на санкциите, чийто максимален размер бе 20 хил. лв. Така минималната глоба за неспазване на разрешителното за работа стана 20 хил.лв., а максималната - 1 милион лева. За непредоставяне на информация в момента санкцията за енергийните фирми е от 10 хил. до 100 хил.лв.
Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?