Открита е бюджетната процедура за следващата година

Кабинетът даде в четвъртък началото на бюджетната процедура за следващата година, съобщиха от правителствената информационна служба.

Изготвянето на проектобюджета за следващата година ще премине през четири етапа.

Първият включва привеждане на програмните формати на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, без общините, с утвърдените от Министерския съвет разходни тавани за периода 2007-2009 г.

Вторият етап включва приемането на решения от правителството на много по-ранен етап за средносрочната фискална рамка, за основните допускания и за инструментите на политиките в тригодишен план.

Третият етап е определянето на устойчиви разходни тавани, а четвъртият е разработването на законопроекта за държавния бюджет за 2008 г. на базата на приетите в предходните етапи на процедурата решения и актуализиране на разходните тавани за периода 2008-2010 г. при значителни изменения в макроикономическите прогнози и провежданите политики с есенната прогноза на Изпълнителната агенция за икономически анализи и прогнози.

С решението се определят отговорностите на ведомствата, заети с подготовката на бюджета, информацията и сроковете, в които тя трябва да се предостави на Министерството на финансите, Министерския съвет и Народното събрание, допълват от МС.

Споделяне

Още от Бизнес