ОТКРИТО ПИСМО

Гражданският Форум Свободно Слово покани на среща протестиращите от БТА. Изслушани бяха факти относно действията на генералния директор Стоян Чешмеджиев, които са в пълно противоречие както с колективния трудов договор на агенцията, така и с Кодекса на труда. Застрашени са от уволнение около тридесет наши колеги, които в последните месеци работят в атмосфера на стрес от хаотичните действия на ръководството. Под предлог за структурни реформи се закриват основни информационни звена на БТА, която има 105-годишна история и международен авторитет. Убедени сме, че става дума за умишлена подмяна на доказани професионалисти, а в дългосрочен план - за пълно разбиване на институцията.

Призоваваме към незабавно прекратяване на тези абсурдни действия на Стоян Чешмеджиев, както и за спешно приемане на закон за БТА, който би препятствал политическия произвол и липсата на всякакви професионални критерии при назначенията на нейни ръководители.

Още от България

Какво се крие зад истерията с "отнемането и продаването на деца"?