Отлага се плащането на концесионната такса за летищата във Варна и Бургас

Отлага се плащането на концесионната такса за летищата във Варна и Бургас

Правителството одобри мярка за отлагане на плащането на концесионното възнаграждение за първото шестмесечие на 2020 г. за летищата във Варна и Бургас.

С това решение срокът за плащането на концесионното възнаграждение се удължава е още 150 дни. Това е второ удължаване на срока, като вноската, която при нормални условия трябваше да бъде платена до 31 юли 2020 г., сега ще може да се плати до 30 юни 2021 г.

Тази възможност беше дадена с последното изменение на Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на Covid-19 от Европейската комисия.

Прилагането на тази мярка е наложителна с оглед справянето с тежките последици за дружеството от продължаващата пандемия и предприетите мерки за ограничаване на разпространението ѝ, които доведоха до срив на пътуващите със самолет.

Споделяне

Още от Бизнес