Отлага се резкият скок на таксите за депониране на отпадъци

Общините ще плащат по-малко от предвиденото за изхвърляне на боклука на сметищата

Отлага се резкият скок на таксите за депониране на отпадъци

Резкият скок на таксата за изхвърляне на боклуци на сметищата, която общините плащат, ще бъде отложен. В момента местните власти внасят в държавното Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда по 57 лева за всеки тон депонирани отпадъци. При въвеждането на таксата преди години беше предвидено от 1 януари 2020 г. тя да скочи драстично - до 95 лева на тон.

Целта на отчислението е да стимулира рециклирането и намаляването на изхвърлените отпадъци. Част от местните власти оправдаха предложенията за увеличаване на такса смет, плащана от бизнеса и гражданите, именно с увеличението на таксата за депониране.

Седмици преди общинските бюджети да гласуват размера на такса смет за следващата година от екоминистерството съобщиха, че отчислението за депониране през 2020 г. ще бъде намалено. Каква ще е сумата още не е ясно.

В съобщението на ведомството се казва само, че таксата от 95 лева на тон ще бъде постигната на няколко стъпки до 2022 г. Решението за отсрочване на повишението било взето по предложение на ВМРО.

Таксата за депониране е от 2011 г. и беше заложено да расте всяка година. Още през 2013 г. е предвидено през 2020 г. отчисленията да достигнат 95 лева на тон. "Голямата разлика между сегашния размер от 57 лева и заложения за 2020 г. размер от 95 лева е в резултат на намалението на отчисленията през 2017 г. по настояване на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)", пише в съобщението на министерството на околната среда.

Димов обясни, че логиката на големия скок на таксата е в това, че към 2020 г. се очакваше да са готови всички планирани съоръжения за третиране на отпадъците, с които да се постигне намаление на количествата, които се изхвърлят на сметищата. "Вече са изградени 53 регионални депа, но за съжаление има забавяне в изграждането на някои компостиращи и сепариращи инсталации, което забавя някои от общините при изпълнение на определените цели", обясни Димов, цитиран от пресцентъра си. Според него се очаква до 2022 г. липсващите към момента инсталации да са факт.

"За тази година общият размер на дължимите отчисления от общините би нараснал до 130 млн. лв., което е много голяма тежест и може да доведе до вдигане на такса смет в почти всички общини. Затова поканихме министър Димов и с удовлетворение научихме, че има варианти за решаване на проблема", коментира и съпредседателят на парламентарната група на "Обединени патриоти" Искрен Веселинов.

"За общините, които изпълняват целите за рециклиране и отклоняване на биоразградимите отпадъци от депата, отчисленията се намаляват с по 50%", припомни министър Димов. По предварителна информация от Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) за 2018 г. едва 38 от 255 общини реализират целите за рециклиране, а около 195 общини - целите за ограничаване на депонираните биоразградими отпадъци.

Средствата, събрани от отчисленията, могат да се използват само за инвестиции в инсталации за третиране и намаляване на депонирането. Поставените цели са до края на 2020 г. страната ни да ограничи количеството депонирани биоразградими отпадъци до 35% спрямо 1995 г., а до 2030 г. целта е депониране на едва 10% от общо образуваните битови отпадъци. Отчисленията са част от таксата за битови отпадъци.

Споделяне

Още от Бизнес