Отменен е изборът на строител на софийския завод за боклук

Гръцката “Актор-Хелектор“ не доказала безспорно опита си за такива съоръжения, а друг участник отстранен неправомерно

Част от вече наличните съоръжения за интетгрирано управление на боклука на София

Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) отмени избора на гръцкото обединение “Актор-Хелектор“ за изпълнител на строежа на софийския завод за преработка на битовия боклук. Причините за решението на антимонополния орган са, че комисията в Столичната община по класиране на офертите е отстранила без надлежно обосновани аргументи един от участниците в конкурса и не е поискала безспорни доказателства от победителя, че има изисквания опит за строеж на подобни съоръжения.

 

Така КЗК нарежда на столичното кметство да разгледа отново документите от кандидат-изпълнителите за съответствие с критериите за подбор, което ще забави допълнително и без това изоставащия от график проект, който е приоритет за трети поред кмет на София от над десет години насам.

 

Заповедта на столичния кмет Йорданка Фандъкова за избор на “Актор-Хелектор“ за строител на завода за боклук от края на април бе обжалвана от съвместното предприятие “ВСМ-СПХ” и Обединение “Станилов- Данеко” ДЗЗД, които бяха сред отстранените от участие кандидати. От 11 компании само петима бяха допуснати до разглеждане на офертите, но трима отпаднаха от класацията заради нередовни ценови предложения, а за победител бе избран “Актор-Хелектор“ с подгласник “Садината 2012“.

 

Обществената поръчка бе за строежа на завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на гориво, което ще се използва в столичната топлофикация. Това е втората фаза от интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на софиянци.

 

КЗК е установила, че Столичната община е отстранила от процедурата един от участниците без да изложи всички надлежни аргументи, които да са базирани на изискванията в документацията и да обосновават недопустимостта на офертата. При липса на цялостни мотиви, офертата на тази компанията трябва да се прецени отново, посочват от комисията.

 

Тя установила още, че кметството е трябвало да поиска от “Актор-Хелектор” допълнителни документи, с които кандидатът да докаже по безспорен начин, че успешно е реализирал едновременно дейности по проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на подобен завод в гръцката провинция Ларнака- Аммохостос”. Доказването на паралелното изпълнение на тези дейности е условие за допустимост на участника съгласно обявлението. Като е допуснал обединението до оценка и класиране на офертите, без да събере и прецени всички относими документи, възложителят е издал незаконосъобразно решение, което следва да бъде отменено.

 

“Актор-Хелектор” спечели поръчката въпреки най-високата предложена цена от над 213.4 млн. лв. без ДДС за изграждането на завода и тарифа от 60.69 лв. за тон внесени за преработка боклуци. От тях обаче ще излизат най-малки като количества отпадъци за съхраняване в депо, а приоритет в политиката на Столична община, както и на ЕС, е чувствителното намаляване на отпадъците за депониране.

 

Класираният на второ място консорциум “Садината 2012” даде цена за построяването на завода за отпадъци над 204.8 млн. лв., а цената за преработката им беше най-висока - 72.43 лв./тон.

 

Индикативната оценка на проекта, който се съфинансира от Европейската комисия, бе 166 млн. лв. без ДДС.

 

Срокът за изпълнение на проекта - проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация е 19 месеца от датата на подписване на договор. От тях 9 месеца са проектиране, а 10 месеца – строителство на съоръжението. Това трябва да се случи най-късно до края на 2015 г., когато изтича този програмен период за да не изгубим европейските средства.

 

Съгласно проекта за договора и условията на Столична община изпълнителят трябва да представи гаранции за изпълнение в размер на 2% от стойността на договора. Авансовите плащания ще бъдат обезпечени с отделна нарочна гаранция за цялата стойност на аванса.

 

При неспазване на сроковете за изпълнение за всеки ден забава ще се дължат санкции в размер на 0.1% от стойността на договора.

 

В случай, че разходите за експлоатация надвишават предложените в офертата, изпълнителят ще дължи обезщетение на Столична община в размер на 14 пъти годишната разликата между офертната стойност и реалните отчетени разходи.

 

Заводът за боклук е част от цялостната система за обезвреждане на софийските отпадъци за 346 млн. лв. От тях 84.26% е безвъзмездната помощ от ЕС, а останалите финансиране от Столична община.

 

Другите два компонента на системата са депото в местността “Садината”, което вече е построено, и компостиращата инсталация в Хан Богров, която трябва да е готова до края на годината.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес