Отменена е поръчка за одитор на фонд "Земеделие"

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е отменила решение на министъра на земеделието и храните за откриване на обществена поръчка за извършване на одит на дейността на Държавен фонд "Земеделие" като Разплащателна агенция на средства от еврофондовете.

 

Комисията е установила, се са основателни жалбите на двата от кандидатите да извършат одита – "Семпер Фортис" и "Делойт България. Първата е оспорила липсата на възможност в условията на документацията да бъдат прилагани подходящи еквивалентни сертификати за одитор на информационни системи. Втората не е съгласна с изискването участниците в процедурата да са изпълнили минимум 5 подобни договора през последните пет години. Тъй като срокът за извършване на услугата е двугодишен, е напълно възможно едно лице да е изпълнило два или три такива „подобни” договора, като при три договора се обхваща 6 годишен период, но с оглед ограничението за „минимум 5 подобни договора” такъв участник, независимо че покрива изискванията, би бил лишен от възможността да участва.

 

Освен това КЗК смята, че е ограничително условието в документацията спрямо реализирания оборот от участниците, като е заложен единствено общ оборот, но не и т.нар. специален оборот - от изпълнение на договори със сходен предмет. Комисията намира за основателна и жалбата за недостатъчни изисквания спрямо декларациите за липса на конфликт на интереси, които трябва да се подават от участниците.

Споделяне

Още по темата

Още от България