Отменено е класирането на консултанта за обхода на Монтана

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени класиране в поръчка на агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ) за консултантски услуги по строителството на обходен път на Монтана.

 

Според КЗК решение на председателя на управителния съвет на АПИ Лазар Лазаров за класиране на участниците в поръчката не е съобразено със закона.

 

Аргументите са, че класираният на първо място кандидат “Ен Ар – Инфрам 2” не е представил за всеки от членовете на обединението изискуемия лиценз с приложен към него списък на правоспособните физически лица, които ще контролират строителството на обходния път. По този начин участникът на практика не е доказал възможността си да изпълни предмета на поръчката, което води до незаконосъобразност на административния акт на възложителя, се казва в решението на КЗК.

 

КЗК връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка на етап преглед на документите в плик №1 за съответствие с критериите за подбор при съобразяване с изложените мотиви.

 

Не е ясно дали пътната агенция ще се съобрази с решението на КЗК или ще го обжалва. Със сигурност обаче производството ще забави началото на строителните дейности на обхода на Монтана.

 

Производството в КЗК е образувано по жалба на “Пътинвестинженеринг”, който е водещ партньор в регистрираното по Закона за задълженията и договорите дружество “Обходен път на град Монтана 2012”. Обединението остана на трето място с цена от 1.859 млн. лв. без ДДС.

 

Най-ниска цена на този търг даде “Ежис Пътища България” от 348 000 лв. без ДДС, но дружеството не успя да я защити и беше отстранено. Така на първо място комисията класира обединението “Ен Ар Инфрам 2” с цена от 1.26 млн. лв. без ДДС. Най-висока цена на търга даде обединението “Национални транспортни оси” от 2.61 млн. лв. без ДДС.

 

За строител на 12.5-километровия обходен път на Монтана беше избрано обединението “Обход Монтана”. В него влизат “Трейс груп холд” и “Пи Ес Ай”. Те дадоха най-ниската цена от 38.81 млн. лв. без ДДС. Срокът за завършването на строителните дейности е 22 месеца.

 

Обходният път на Монтана се финансира по оперативна програма “Транспорт” като инидкативната стойност на проекта беше 49 млн. лв.

Споделяне

Още от Бизнес