Отнемането на 17 млн. осъжда културата на смърт, заявяват творчески организации

Да не се пристъпва към цялостна реформа в културната сфера, преди да е изработена Национална стратегия за развитие на българската култура, както и Закон за сценичните изкуства. За това настояват съюзите на филмовите и музикалните дейци, на артистите, асоциациите на кинорежисьорите, операторите и филмовите продуценти и други творчески организации в декларация до премиера, председателите на парламента и на парламентарната комисия по култура, до министрите на финансите и на културата.

Паралелно с изготвянето на стратегия за българската култура да започнат първите стъпки в реформирането на сценичните изкуства, да се потърсят възможности Европейският съюз да финансира изработването на такава стратегия и тя да се подготви

при пълна прозрачност и широк публичен дебат, настояват още творческите организации.

Според тях националната стратегия трябва да оосигури законодателно и финансово устойчивото бюджетно финансиране на културата и въвеждането на система от алтернативни източници за финансиране.

В условията на икономическа криза държавата да гарантира съхраняването на материалната база в културата, в т.ч. и при предстоящи преобразувания и децентрализация на културни организации, спешно да се преразгледат бюджетните рестрикции в областта на културата, за да се съхранят жизнените ѝ функции, се настоява още в декларацията.

"Планираното отнемане на 17 милиона осъжда българската култура на смърт!" - пишат инициаторите по повод правителственото постановление за 10-процентно съкращение на разходите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити и последвалото решение за допълнително съкращаване на бюджетните трансфери с още 20 на сто.

Споделяне

Още от България