Отново липсват лекарства на българския пазар заради износ

Отново липсват лекарства на българския пазар заради износ

Лекарства за диабет и епилепсия са изчезнали от българския пазар, като най-вероятната причина е т.нар. паралелен износ. Заради ниските цени на някои медикаменти у нас те стават обект на легален и нелегален износ за държави в Западна Европа.

След сигнали за липса в аптечната мрежа на лекарствените продукти за диабетици Humalog Solution for injection 100 IU/ml - 3 ml и Humalog KwikPen Solution for injection 100 IU/ml - 3 ml, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е потърсила информация от упълномощения представител на притежателя на разрешението за употреба “Ели Лили“ (Eli Lilly).

НЗОК е поискала от фирмата да предостави информация дали изпълнява законовото изискване да осигурява необходимите количества от продукта, за да бъде включен в позитивния лекарствен списък, плащан от касата.

В отговор “Ели Лили“ са уведомили НЗОК, че в България се осъществява редовен внос на посочените лекарствени продукти два пъти месечно, като са предоставили данни за внесените количества по месеци за 2016 година. От предоставените данни е видно, че внесените количества са повече от заплатените от НЗОК опаковки.

От касата уточняват, че не е в нейните правомощия да упражнява контрол при търговията на едро с лекарствени продукти, в това число и при осъществяване на некоректни практики като паралелен износ.

Аналогичен е случаят и с лекарствени продукти за лечение на епилепсия, от които също има недостиг на българския пазар.

Със сигналите за липсващи лекарства се е заела и Агенцията по лекарствата, която принципно трябва да бъде уведомявана за легалния износ на медикаменти, така че да не възникват липси на българския пазар.

Проблемът идва от нелегалния износ, при който аптеки отчитат фиктивни обороти от даден продукт, все едно е продаден, а в последствие той се изнася.

Споделяне

Още по темата

Още от България

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?