ОТП оставя българския мениджмънт на Банка ДСК

Министърът на финансите Милен Велчев и главният изпълнителен директор на унгарската банка ОТП Шандор Чани подписаха в Министерския съвет договора за приватизация на 100% от Банка ДСК.

Цената на сделката е 311 милиона евро, от които 10% се плащат в деня на подписване на договора, а останалите 90% при прехвърлянето на акциите на банката от БКК на купувача. Очаква се това да стане до края на август.

ОТП, беше обявена за предпочетен купувач на 13 май 2002 г. Вторият кандидат - австрийската банка Ерсте Банк предложи цена от 293 милиона евро. От унгарската банка предвиждат да инвестират в Банка ДСК 600 милиона лева през следващите 5 години.

Купувачът се ангажира за пет години да не продава или прехвърля акциите на Банка ДСК и да запази квалифицираното мнозинство в капитала ѝ, пише в официалното съобщение за сделката. От страна на продавача ангажиментите са в размер на 25 на сто от цената или 77, 775 милиона евро, свързани с неразкрити задължения на банката.

От ОТП съобщиха, че ще запазят името на Банка ДСК и българския ръководен екип, към който ще се присъединят максимум един или двама души от Унгария.

Милен Велчев каза, че сделката е специална, защото се продава банката в която над 50% от населението има свои сметки, а и институцията е успяла да запази мястото си на пазара в условията на конкуренция. Той изрази увереност, че догодина Банка ДСК ще бъде още по-голяма и модерна и ще раздава повече кредити. Велчев благодари специално на мениджмънта на кредитната институция за работата му досега.

Министърът направи сравнение в постигнатите цени в банковата приватизация досега. Той припомни, че Хебросбанк е била продадена за 23.5 млн.щ. долара, Експресбанк за 39.1 млн.щ. долара, Пощенска банка за 38 млн.щ. долара и ОББ за 3 млн.щ. долара- общо 103.6 млн.щ.долара.

Велчев каза, че само от продадените от това правителство две банки, Биохим и Банка ДСК, в държавната хазна ще постъпят 393.6 млн. евро.

Главният изпълнителен директор на ОТП Шандор Чани заяви, че намеренията на купувача са да оперира не само в тясно профилирания банков сектор, но и да постигне водеща роля във всички финансови услуги в страната - управление на инвестиционни фондове, застраховане, лизингови дружества и други.

Печалбата на Банка ДСК няма да бъде изтеглена от страната, а ще се използва за инвестиране в България и за развитие на групата на Банка ДСК.

Заместникът на Чани Ласло Волф допълни, че след като ОТП поеме ръководството на банката, ще бъде изпълнена програма за модернизация, която ще доведе до спад в печалбата в краткосрочен план. По-динамичното ѝ увеличение се очаква след 2005 г., когато приключват всички планирани инвестиции.

Според Волф, ако ОТП не инвестира в модернизацията на Банка ДСК, печалбата ѝ ще се удвои през 2003 г., в сравнение с 2002 г. "Но в интерес на бъдещето искаме да инвестираме", посочи той.

Основната цел на ОТП ще бъде да се повиши нивото на услугите и да се ускори максимално въвеждането на нова информационна система. Тя ще допринесе за развитието на електронните продукти на българската банка, като мобилно, Интернет и телефонно банкиране.

Предвижда се увеличаване на броя на банкоматите и въвеждане на съответните продукти и услуги за разплащателните сметки на гражданите. От ОТП желаят да се увеличи пазарният дял на спестяванията във валута до нивото на левовите и да бъде достигнат пазарен дял от 15-20 на сто в кредитирането на малки предприятия.

ОТП е възникнала като национална спестовна каса през 1949. През 1992 г. е приватизирана, а от 1995 г. акциите ѝ се търгуват на няколко световни борси - Будапеща, Лондон, Люксембург и Ню Йорк.

Според оценката на международната кредитна агенция Муудис ОТП има рейтинг "А-", който е равен на кредитния рейтинг на Унгария. В момента ОТП е най-голямата унгарска банка с 22 на сто от активите на банковата система в страната, 30 на сто от депозитите ѝ и 36 на сто от печалбата ѝ.

По международните счетоводни стандарти ОТП има 30,3%възвръщаемост на капитала, 67,3% оперативна ефективност и 13,43% капиталова адекватност. Приходите ѝ за миналата годината са 1,012 милиард евро, а акционерният ѝ капитал е 948 милиона евро.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?