Отпада регистрационният режим за бижутери и златари

Отпада регистрационният режим за бижутери и златари

Отпада регистрационният режим за бижутерите и златарите и за всички останали лица, които "добиват, преработват и правят сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие".

Това следва от проектопромени във Валутния закон, публикувани на сайта на Министерството на финансите.

Благодарение на мярката ще се намалят административната тежест и разходите за бизнеса и гражданите в съответствие със заложените цели в Стратегията за развитие на държавната администрация 2014 - 2020, пише в мотивите на вносителя.

Предвижда се правителството с наредба да определи изискванията към дейността по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях.

Не се предвижда отпадане на изискванията за проверка и маркиране на изделията от благородни метали, както и за идентифициране на скъпоценните камъни, с което се осигурява защита на гражданите и търговците.

Отменя се воденето на регистър от митническите органи за търговските кредити по износа и вноса и за финансовия лизинг между местни и чуждестранни лица и в тази връзка отпада необходимостта от подаването на декларация пред Агенция "Митници".

Споделяне

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?