Отпадат екоразрешителните за строежи на съоръжения с европари

Отпадат екоразрешителните за строежи на съоръжения с европари

Да отпаднат задължителните комплексни разрешителни за строеж на инсталации и съоръжения, които се финансират със средства от фондовете на Европейския съюз,предвиждат промени в Закона за опазването на околната среда, които бяха обсъдени в парламента на второ четене в сряда.

В момента, за да се издаде въобще разрешително за строеж е необходимо и комплексно екоразрешително. В планираното изключение обаче изграждане на пречиствателна станция или депо за отпадъци, финансирани с европари, ще става само на база на завършила процедура по оценка на въздействието върху околната среда с решение, потвърждаващо прилагането на най-добрите налични техники. В тези случаи комплексното разрешително ще бъде задължително за въвеждането на инсталациите и съоръженията в експлоатация.

Корекциите, които са внесени от Георги Божинов (БСП), предвиждат още съкращаване на сроковете за издаване на комплексни разрешителни и за тяхното преразглеждане и актуализиране при промяна в дейността на инсталациите. Освен това Министерството на околната среда и водите, което издава комплексните разрешителни, вече ще трябва да дава мотивиран отказ в случаите, когато реши да не издава екоразрешителното. С промените се удължава срокът за преразглеждане на разрешителното от сегашните пет на осем години.

Въвежда се и задължение за общините, които изграждат или ползват общо регионално депо или съоръжение с регионален характер, да учредяват регионални сдружения - юридически лица, или да сключват споразумение помежду си с цел управление на отпадъците на регионален принцип.

Още от България

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: