Отпадат задължителните психотестове за учителите

Отпадат задължителните психотестове за учителите

Учителите няма да са задължени да преминават задължителен медицински преглед всяка година. Това предвижда промяна в наредба на Министерството на здравеопазването за заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците.

Нормативната уредба предвижда учител, който страда от заболяванията в списъка да не може да упражнява професията си.

Списъкът на заболявания включва предимно психиатрични отклонения - шизофрения, разтройство на настроенията,психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на психоактивни вещества, деменция, но също така епилепсия и белодробна туберкулоза.

Предишният вариант на наредбата от октомври миналата година предвиждаше всяка година до 30 септември всички педагози да се преглеждат при лекар.

Предложението разгневи учителската гилдия, която го определи като унизително и синдикатите заплашиха с протести, ако изискването не отпадне.

Сега здравното министерство отменя прегледите като отпада както периодичността, така и срокът, в който да се извършват. Мотивът за това е, че посочените в наредбата заболявания са тежки и периодът за развиване на част от тях е различен, а обвързването му с фиксирани срокове не е целесъобразно.

Сега ръководството на училището ще преценява дали да праща или не учител на подобен преглед.

Споделяне

Още от България