Отпадна евромониторингът върху износа на български рулони

Съветът на Европа окончателно е премахнал мониторинга и санкциите върху износа на български горещо валцувани рулони за ЕС, съобщиха в четвъртък от металургичния комбинат "Кремиковци".

Досега дружеството имаше споразумение, според което изнасяше основната част от готовата си продукция - горещо валцувани рулони, на цени над минималните нива, определени от Европейската комисия. За останалата малка част от износа имаше антидъмпингови мита. От страна на Евросъюза се осъществяваше постоянен мониторинг за изпълнението на споразумението.

Сега всички ограничения отпадат, съобщават от "Кремиковци".

Решението на Съвета на Европа е от 13 септември т.г., но влиза в сила със задна дата от 20 март 2003 г. От "Кремиковци" уточняват, че клиентите на ГВ рулоните в ЕС могат да си възстановят платените след тази дата мита по вноса на българската продукция.

Антидъмпинговата процедура срещу "Кремиковци" започна през януари 1999 г., заради оплаквания на европейски стоманопроизводители срещу дъмпингов внос на българска стомана. Комбинатът бе изправен пред опасността да му бъде забранен вноса или да бъдат въведени квоти, което би довело до фалит на дружеството.

През януари 2000 г. новото ръководство на вече приватизирания комбинат постигна споразумение с Европейската комисия да изнася ГВ рулоните на европейския пазар на цени над определен договорен минимум. В продължение на 5 години, на всеки 3 месеца се извършваше преглед на изпълнението на поетите ангажименти.

В края на 2000 г. "Кремиковци" стана и асоцииран член на обединето на европейските стоманопроизводители Еврофер.

Споделяне

Още от Бизнес