Отпадна изборът между инвалидна и пенсия по старост

Инвалидната пенсия за общо заболяване няма да се отпуска на лица, на които е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, реши парламентът, който прие на второ четене бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2005 г.

Това няма да важи за инвалидността поради трудова злополука и професионална болест, обясни шефът на НОИ Йордан Христосков.

Ако лицето е с над 70% инвалидност, ще може да получава една четвърт от социалната пенсия за инвалидност. Инвалидите ще могат да получават и добавка за чужда помощ както досега.

Разпорежданията за пенсиите за инвалидност и за добавката за чужда помощ ще се издават след решение на медицинска комисия към териториалното поделение на НОИ.

Депутатите решиха още, че пенсиите ще се осъвременяват всяка година от 1 юни с решение на Надзорния съвет на НОИ с коефициент, равен на сбора от 25% от нарастването на осигурителния доход и 75% от инфлацията за предходната година.

Христосков посочи, че досега осъвременяването също е било на базата на тези два показателя, но Надзорният съвет на НОИ е можел да променя това съотношение.

Депутати от "Новото време" поискаха процентите от инфлацията и нарастването на осигурителния доход да бъдат 50 на 50, но предложението не беше прието.

Величко Клингов от "Новото време" каза, че с приетото съотношение няма да има реално нарастване на пенсиите, тъй като България има ангажимент за ниска инфлация, а тя е основната част в коефициента на осъвременяването.

Председателят на бюджетната комисия Нина Радева обясни, че в сегашната икономическа ситуация България не може да си позволи подобно съотношение. Имаме подписан меморандум с МВФ и сме приели, че пенсиите ще се осъвременяват от 1 юни всяка година в съотношение 75% от индекса на потребителските цени и 25% от нарастването на средния осигурителен доход, отбеляза тя.

Парламентът прие и план-сметка за 2005 г. на фонд "Гарантирани вземания на работници и служители", като приходите на фонда ще бъдат 32,3 млн. лв. Фондът ще започне да изплаща заплати и обезщетения на работниците и служителите на предприятия, обявени в несъстоятелност, като максималният размер на гарантираните вземания ще бъде 450 лева, посочи Христосков.

Депутатите записаха още, че пенсиите на учителите, изплащани от Учителския пенсионен фонд, отпуснати до 31 декември тази година, ще се преизчислят от 1 януари 2005 г.

Споделяне

Още от България