Отпадна възрастовото ограничение за "млад учен"

Отпада възрастовото ограничение за "млад учен", реши в четвъртък парламентът, след като одобри на второ четене промени в Закона за насърчаване на научните изследвания.

За "млад учен" се смята този, който извършва научно-изследователска или научно-образователна дейност във висше училище или научна организация след придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър", но не повече от 10 години след придобиването ѝ.

Според действащата досега дефиниция млад учен е този, който е придобил или е в процес на придобиване на образователна научна степен "доктор" и не е по-възрастен от 35 години.

С измененията се регламентира и какво е докторант - учен, който е в процес на придобиване на образователна и научна степен "доктор", както и "постдокторант" - учен, който е станал "доктор", но не са минали повече от 5 години след придобиването на тази степен.

Предвижда се национално и международно експертно независимо оценяване и наблюдение на научните изследвания и на резултатите от тях.

Депутатите приеха, че министърът на образованието ще издава правилник за организацията и функционирането на система за наблюдение и оценка на научно-изследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на фонд "Научни изследвания".

Текстът предизвика възражение от Лютви Местан, което доведе до размяна на остри реплики между него и министъра. Депутатът от ДПС заяви, че е ретроградно и недопустимо министърът да иска от парламента да му делегира права на контрольор на един творчески процес.

Сергей Игнатов не се съгласи с възраженията на Местан по текста и заяви, че не става дума за контрол на мисловна дейност, а за необходимия контрол за всяка дейност, за която се отпуска финансиране.

В кулоарите на парламента пред журналисти Сергей Игнатов заяви, че няма спрени процедури по Закона за развитие на академичния състав, текстове от който бяха отменени от Конституционния съд.

"Това е деструктивна линия, която се прокарва", каза той. Игнатов уточни, че КС е отменил отделни текстове, които ще трябва да се преразгледат, но не и и целия закон, нито неговата философия.

Споделяне

Още от България