Отпор срещу местенето на Агенцията за закрила на детето в спортното министерство

Неправителствени организации се противопоставиха остро на идеята, лансирана от премиера Пламен Орешарски, Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) да премине към Министерството на младежта и спорта.

Недоволството е провокирано от това, че от надведомствена структура, каквато е в момента, агенцията ще бъде превърната в подчинена на едно министерство, което ще пречи на контролните функции, които сега са ѝ вменени.

Десетки организации, занимаващи се с проблемите на децата, изпратиха писмо до премиера, председателя на парламента, лидерите на политическите партии и омбудсмана с искане идеята за прехвърлянето на агенцията да бъде ревизирана и с настояване за среща за обсъждането на проблемите в сектора.

Сега надведомствения статут на агенцията произтича от това, че е към Министерския съвет. Тя обаче е второстепенен разпоредител с бюджет към социалното министерство, което според неправителствения сектор също я поставя до известна степен в зависимост.

Задачите на агенцията са да координира и контролира всички ведомства, които имат отношение към закрилата на децата. Работата ѝ опира до различни сфери от живота на детето и в работата си тя си взаимодейства със социалните служби, отделите за закрила на детето, образователните и здравни институции.

“Ако мине като агенция към Министерството на младежта и спорта или към което и да е министерство, агенцията няма как да контролира някого, когато е негов изпълнител“, коментира пред Mediapool Елка Налбантова от фондация “За нашите деца“, която е една от организациите, подписали писмото.

“Агенцията, която отговаря за децата, трябва да е надведомствена, не може да е подчинена на което и да е министерство. Тя издава предписания и налага контрол, а не можеш от името на едно министерство да упражниш контрол върху друго министерство“, посочи тя.

В писмото се посочва, че агенцията не само няма място в структурата на дадено министерство, но дори контролните функции за спазването на детските права трябва да бъдат засилени.

“Считаме, че функциите и ролята на ДАЗД трябва да бъдат разглеждани като част от цялостна концепция за реформа в структурите, които отговарят за децата и семействата, което включва и преосмисляне на правомощията, ролята и мястото на Агенцията за социално подпомагане и отделите за закрила на детето, централната и местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и ролята на местните власти“, се посочва в писмото.

“Вярваме, че съществена и смислена реформа, която цели решаване на ключовите проблеми в системата за грижа за децата, и която е в съответствие с добрите европейски практики, изисква достатъчно време и ресурси за анализи, внимателна оценка на различните възможности и широка обществена дискусия включително с експерти, работещи в областта на политиките за закрила на детето“, допълват неправителствените организации.

Споделяне

Още по темата

Още от България