Отшумява ефектът на европарите върху бюджетния излишък

Намалял е с милиард лева спрямо година по-рано, но са подобрени приходите от данъци и осигуровки

Отшумява ефектът на европарите върху бюджетния излишък

Бюджетен излишък от близо 2 млрд. лева за полугодието на 2017 г., което е с милиард по-малко от отчетеното по същото време на миналата година, сочат данните на Министерството на финансите за салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа, обявени в понеделник.

Влошаването до сумата от 1.9612 млрд. лв. (2 % от прогнозния БВП) при отчетен излишък в хазната от почти 3.086 млрд. лв. година по-рано се дължи на влошаването на постъпленията от еврофондовете, обяснява ведомството на Владислав Горанов. В началото на 2016 г. страната ни се радваше на ударно възстановяване на извършени в края на 2015 г. разходи по европроекти. Сега обаче този ефект липсва, но в структурно отношение салдото по националния бюджет отчита подобрение спрямо година по-рано, заради увеличени данъчни и осигурителни приходи. Освен това бюджетът е изхарчил с над милиард лева повече спрямо преди година.

Според данните и прогнозите на финансовото министерство за полугодието, приходите и помощите в бюджета са за 20.4707 млрд. лв. (57.8 % от годишния разчет). Изпълнението на данъчните и неданъчните приходи се очаква да бъде 59.8 % от разчета за годината, като съпоставени със същия период на предходната година нарастват с 1.2374 млрд. лв. (6.7 %). Постъпленията от помощи са по-ниски спрямо същия период на 2016 г., като изпълнението спрямо годишните разчети за 2017 г. се очаква да бъде 32.9 %.

Според данните на ведомството към юни 2017 г. данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлизат на 14.5378 млрд. лв. Номиналният им ръст спрямо година по-рано е 7.8 % (1.0491 млрд. лв.). От преки данъци в хазната са влезли 2.771 млрд. лв., което е с с 232 млн. лв. (9.1 %) повече.

Приходите от косвени данъци към юни 2017 г. са 7.1103 млрд. лв., или ръст от 275.6 млн. лв. (4%). Постъпленията от ДДС възлизат на 4.7309 млрд. лв., което е с 375.3 млн. лв. (8.6 %) повече, държавата има да връща на бизнеса 64.9 млн. лева към 30 юни 2017 г. От акцизи в бюджета са влезли 2.2698 млрд. лв., а от мита – 93.2 млн. лв. От други данъци, сред които и имуществените, са постъпили 627.9 млн. лв.

Внесените социално- и здравноосигурителни вноски са за 4.0286 млрд. лв., което е номинален ръст от 14.3 % (504.4 млн. лв.) спрямо преди година. Неданъчните приходи са за 2.2742 млрд. лв.

Приходите от помощи са били за 669.8 млн. лв., или 25.3 % от планираните за годината.

Данните на финансовото министерство сочат още, че за отчитания период от бюджета са изхарчени 15.7351 млн.лв., което е 42.8 % от годишните разчети и е с над милиард лева повече спрямо разходите преди година. Това се дължи основно на по-високия размер на социалните и здравноосигурителните плащания, базов ефект при разходите за пенсии от увеличението им от юли 2016 г., разходите за субсидии и по-високите разходи за персонал, включително и поради ръста на разходите за осигурителните вноски, свързан с увеличения размер на осигурителната вноска за фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ с 20 пр. п. спрямо 2016 г.

Текущите нелихвени разходи към юни 2017 г. са 13.9588 млн. лв., капиталовите разходи възлизат на 853.6 млн. лв., а лихвените плащания са за 434.4 млн. лв.

Фискалният резерв към 30 юни 2017 г. е за 13.2 млрд. лв., от които 12.2 млрд. лв. стоят на депозит в БНБ и други банки, а 1 млрд. лв. са вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Споделяне

Още от Бизнес