Оттеглени са разрешителните на 22 соларни инсталации

При 22 от издадените от Дирекцията за национален строителен контрол разрешения за ползване на фотоволтаични инсталации са установени пропуски и те са били оттеглени, съобщи в сряда Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Служителите, допуснали нарушения, ще бъдат дисциплинарно наказани.

 

Сред пропуските са липса на документ от Агенцията по кадастъра, неподписани от всички участници в строителството актове, образец "15", невключени в работата на държавните приемателни комисии на представители на някои от контролните органи.

 

Проверките продължават, като обхватът ще бъде разширен с още около 20 разрешения за ползване от последните два месеца - май и юни за фотоволтаични инсталации с мощност над 5 MВ.

Споделяне

Още от Бизнес