Отварят офертите за доставката на компютри за 700 училища

Офертите за доставката на компютърна техника за 700 училища в страната ще бъдат отворени в понеделник в Министерството на труда и социалната политика.

Това ще стане в присъствието на директора на Агенцията за развитие на информационните и комуникационните технологии Орлин Кузов.

За закупуването на техниката бяха открити 9 тръжни процедури - 7 процедури по 1000 компютъра в различни конфигурации, една за 700 сървъра и още една с 4 направления - за 700 лазерни, 700 мастилено-струйни принтера, 700 скенера и 700 непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS).

Предвижда се до края на месеца деветте комисии да посочат предпочетените доставчици. Техниката трябва да бъде закупена до края на годината, така че още от втория срок училищата да разполагат с обновена компютърна база.

За поръчката са отпуснати 10 млн. лв. от бюджета за тази година.

Още от Бизнес

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: